Dökümanlar

               Vio ticari yazılımları olarak iş ortaklarımızın işlerini daha kolay ve kontrollü yapabilmeleri için fişlerde kontrol tarihi uygulamasını geliştirdik.

Fişlerde soldaki görev “Kontrol Tarihi değiştir” ile kontrol tarihi oluşturulabilir.

Çoklu şube varsa her şube için ayrı bir “kontrol edildi tarihi” atanabilir.

Bu durumda “belirtilen tarih ve daha öncesine ait olanlar” için “kontrol edildi” işareti gözükür ve bu tür fişler değişiklik ve fiş silme işlemine izin verilmez.

Tek tek fiş içinden uğraşmak yerine “Fiş Son Kontrol Toplu Kayıt” adımından “Kontrol Paneli” şeklinde kayıt yapılabilir. Bu durumda yetkili kişi istediği adımlara istediği son tarihi tek ekrandan atayabilir.

Öte yandan tarihlerin otomatik oluşması sağlanabilir. Bu amaçla fiş listesinde soldaki “toplu kontrol görev ekle” ile bu sefer tarih değil “kural olarak” kaç gün öncesinin kontrol tarihi olarak atanacağı bilgisi alınır. Aşağı verilen görselde görüleceği üzerine veriler tek merkezden toplu tarih oluşturmak için ön bilgidir.

“Fiş toplu kontrol tarih güncelleştirici” adımı ile “günün tarihi” ve “fişlerdeki gün öncesi tanımları” sayesinde ilgili fiş adımlarında otomatik kontrol tarihi oluşturulur.

Bu servis adımı “Zamanlanmış Görev” olarak atanabilir. Günün istenen bir saatine görev verilirse bu durumda fişlerdeki şubeler bazında kaç gün öncesine kontrol tarihi konması gerektii bilgisine dayanarak toplu kontrol tarih ataması yapılır.

Bu yapı sayesinde;

- Personelinizin yanlış işlem yapmasının önüne geçilir.

- İstenirse Kontrol Paneli şeklinde tarihler yönetilebilir.

- Tarih atama yerine kural vererek “toplu kontrol tarih” ataması yapılabilir.

- Toplu atamalar günlük belirli bir zamanda otomatik yaptırılarak disiplinli bir çalışma ortamı sağlanır.

 

İlgili haber yazısı için (TIKLAYINIZ)

otomatik kontrol blog yazısı için (TIKLAYINIZ)

 

Vio ticari yazılım olarak ödemelerinizi  yönetebilmeniz için “ödeme şekilleri” yapısını geliştirdik. Peki bu işlemi nasıl yapıyoruz ? hemen başlayalım.

4.12 yeni sürümünde ilgili listenin ismini “Tahsilat ve Ödeme Şekli Listesi” olarak değiştirdik. İlgili listeyi program üzerinde gösterilmiş olan görselde görebilirsiniz.

 

Önceki sürümlerde tahsilat şekli “açık hesap, nakit, pos, yemek çeki ve iç tüketim” şeklinde uygulanırken yeni sürüm ile birlikte ”EFT/Havale” şeklinde mevduat hareketini de destekleyen tahsilat şekli eklendi.

Alım faturaları için ödeme şekilleri olarak “Kredi kartı ile ödeme ve “EFT/Havale” ödeme tipleri eklendi.

 

Yeni sürüm ile birlikte;

Satış tahsilat şekli için “Açık hesap , Nakit, Pos, Gelen EFT/Havale, Yemek çeki, İç tüketim” ödeme şekilleri kullanılır.

Alım ödeme şekli için “EFT/ Açık hesap, Nakit, Kredi Kartı, Gönderilen Havale” kullanılabilir.

Şube kavramı kullanılıyor ise ödeme şekillerinde (Pos tahsil, Gelen Havale, Nakit gibi tahsilat şekli veya Kredi Kartı, Gönderilen Havale) sadece şubeye ait olanlar gösterilir.

 

Vio’da konuşan kod yapısı stok ve cari hesaplar için hazırlanmıştır. Bu sayede verilen bilgilerden otomatik kod oluşumu sağlanabilir. Aşağıda görülen stok kodlama yapısı “stok tipi” ve “stok grubu” yardımıyla oluşturma için bir örnektir.

 

Yukarıdaki kodlama mantığı aşağıdaki şekilde stok parametresinden elde edilebilir. Görüleceği üzere stok tipinin kod olarak karşılıkları (hammadde için HM gibi) bir tablo şeklinde verilebilir.

Öte yandan “tek düzen hesap planına” göre hazırlanan muhasebe hesap kodları zaten konuşan kod yapısındadır. Stok kod tanımı muhasebe kod kuralına uygun şekilde uyarlanabilir. Stok Konuşan kod tanımında “muhasebe varsayılan” tuşu ile varsayılan yapı otomatik olarak oluşturulabilir.

Yeni “Tip kodlamasında” dikkat edileceği üzere stok tipleri için stokların muhasebedeki olası “stoklar hesabı” kebir kodları dikkate alınmıştır.

 

Bu yapı sayesinde “stok kodları” “muhasebe koduna benzer” yapıda oluşturulabilir. Öte yandan “stok kodunun muhasebe koduna uygun olması durumunda otomatik olarak açılarak stok koduna bağlanması” yöntemi kullanılarak kod oluşturmanın haricinde muhasebe kod oluşum ve bağlantısı da yapılabilir.

 

Bu amaçla entegrasyon parametrelerindeki “tanımlar muhasebe hesap kuralına uygun ise muhasebe kodu açılsın” seçeneği kullanılabilir.

 

Bu seçenek sayesinde stok kodu “152 01 027” gibi muhasebe hesap koduna uygun ise; “152 01 027” gibi muhasebe hesap kodu açılır.  Stok kayıt anında “muhasebe stoklar hesabı” kısmına bu bilgi yazılır (bu saha boş ise) stok Tanımında kod oluşur, tanım sonrası stoka bakılırsa stoklar hesabının da “152 01 027” olarak açıldığı gözlenir.

  Tanımlar için otomatik muhasebe hesap kodu açılması entegrasyon parametrelerinde belirtilmişti. Ek olarak verilen satış geliri (600), iade (610) ve maliyet (620) seçenekleri de işaretli ise;

Stok kaydı anında ek olarak “600 01 027”, “610 01 027” ve “620 01 027” hesap kodları da otomatik olarak açılır ve stok tanımındaki satış geliri, gelir iadesi ve satılan malın maliyeti hesap kodlarına bağlantı yapılır. Bu durumda bahsi geçen tanım yeniden yapılsaydı ya da değiştir ile girilip kaydedilseydi;

Stokun iç satış gelir hesabı, iç satış iade hesabı ve satılan malın maliyeti hesabının uygun şekilde oluştuğu gözlenebilir.

 

Bu yapı sayesinde;

 

- Kodlamayı bilmeyen kişin dahi kurala uygun kod oluşturabilir.

- Kişi yetkilerinde yeni tanım olanağı yok ise ‘konuşan kod’ görevi ile yeni tanım açabilir ve oluşan tanıma ait diğer bilgileri değiştirebilir.

- Muhasebe entegrasyon kuralı ile otomatik olarak stoka ait bazı muhasebe hesapları otomatik açtırılabilir ve bağlantı kurulabilir.

 

Cari hesaplarda Konuşan Kod;

 

Stoklara benzer şekilde Cari hesaplar için de konuşan kod yapısı kurulabilir.

 

- Cari parametreler kısmında konuşan kod yapısı tanımlanır.

- Cari tanımdaki, bölge, tip vb. yardımıyla konuşan kod oluşturulur.

- Entegrasyon parametrelerinde belirtilmiş ve cari hesap kodu muhasebe koduna uygun ise muhasebe hesabı otomatik açılır.

- Cari’nin muhasebe hesabına otomatik bağlanır.

 

Vio’da ‘Konuşan kodlar’ için arama

Listelerde kodun belirli hanelerine göre filtreleme yapılabilir.
Örnek içinde -PLS- olanlar için sadece –PLS- yazmak yeterlidir.

 

 

 

İlk iki hanesi belirsiz ve sonra -PLS- olanlar için

^??-PLS- yazmak yeterlidir.

(^) işareti başlangıç demektir.

(??) ise iki hanesi herhangi bir karakter demektir.

 

Raporlarda kodlar genelde Başı -> Sonu şeklindedir.


 şeklindeki alt alta tekli,ikili, üçlü olan butonlardan üçlü (Başı->Sonu ve Özellik) ile kodun özellik kısmı açılır.

 

Bu durumda kod için –PLS- gibi özellik yazılabilir.

 

 

 

Bu çözümler sayesinde kodun beliri hanelerine göre kısıtlama yaparak raporlama yapılabilir.