E-İŞLEMLER

E-Fatura

 • e-Fatura’ya tabi olanlar listesi sürekli güncellenmesi
 • Yeni müşteri tanımında e-Fatura durumu için uyarılması
 • Tek tek, Liste halinde ya da filtre vererek toplu e-Fatura gönderimi
 • Fatura akibetinin belirlenmesi (Ret, Kabul, Alıcıya daha ulaşmadı ...)
 • Gelen e-Faturaların toplu olarak getirilmesi
 • Gelen e-Faturalarda öğrenen dönüşüm kuralı ile faturaların sisteme kaydedilmesi (Gelen kodun karşılığı verilir, bir dahaki sefere bilinen kodlar otomatik dönüştürülür)
 • Büyük alıcıların e-Fatura kurallarına uyumluluk (Migros, Metro, Tofaş gibi büyük firmaların e-faturada istediği verilerin de otomatik oluşması)
 • Parametrik şekilde e-Fatura dizaynı hazırlanması
 • Firma banka bilgilerinin sabit şekilde kolayca belirtilmesi
 • Firma logo görüntüsü
 • İstenen saatte faturaların otomatik gönderimi, otomatik sorgulamalar
 • Tek ekranda e-işlemlerin toplu yönetimi

E-İŞLEMLER

E-Fatura

E-Fatura
 • e-Fatura Genel işlemleri (e-Faturaya tabi olan/olmayanın toplu olarak belirlenmesi ve Vergi No ’ya göre toplu olarak işaretlenmesi; e-Fatura sisteminden çıkanların işaretinin kaldırılması; Fatura kesimi sırasında her şube bazında özel bir e-Fatura numaratörü tutulması; Fatura keserken cari hesabın e-Fatura’ya tabi olup olmadığının belirtilmesi, tabi olma durumuna göre numaratörün otomatik değişmesi; e-Faturaya esas fiş kaydında matbu döküme izin verilmemesi; GİB Portalına doğrudan aktarım veya Özel Entegratör üzerinden aktarım; e-Fatura görüntüsünün aynen elde edilmesi; Fatura akıbetinin [Ret, Kabul, hangi aşamada …] gözlenmesi; Alım e-Faturaların toplu olarak getirilmesi; Yazıcıdan alınması)
 •  

 • e-Fatura Alım Ek işlemleri (Gelen e-faturaların geçici yerde tutulması, Geçici yerde vergi numarası ve stok/hizmet adına göre bizim satıcı ve stok/hizmet kodumuzun belirlenmesi [Aynı bilgi 2. Kez gelince otomatik olarak kodlanır]; Gelen miktar verilerin biriminin değiştirilmesi [Gelen miktar koli ise paket kodunun verilmesi, fiyatın paket fiyatı olduğunun belirtilmesi]; Belirlenen alımın asıl Ticari kısma işlenmesi, varsa Alım irsaliyesi ile bağlanması)
 •  

 • e-Fatura Özel Firmalar için düzenlemeler (e-Faturadaki XML formatındaki çıktıya alıcı bazı firmalar için özel bilgilerin eklenmesi [Migros, Metro, A-101, Kipa … gibi marketler, Ford, Tofaş gibi otomotivciler’a ait çıktılar ve parametrik ek düzenlemeler – Örnek Migros için Mal kabul No olsun, Ürünlerin Migros karşılık kodları belirtilsin …]; Bazı alıcılar için XML özel düzenlemesi [Stokun adı değil 2. Adı yazılsın …])
 • e-İşlem Mail ile bilgilendirme (Fatura gibi listede seçilen belgeler için toplu mail gönderimi; Mail ekinde e-Fatura/e-Arşiv çıktısının verilmesi ve mail adresi olarak ilgili müşterinin mail adresinin belirtilmesi; İsteniyorsa seçilen faturalara ait XML ve PDF görüntülerin ayrı bir klasöre alınarak kullanıcının istediği yerlere göndermesinin sağlanması)
 •  

  • e-İşlem Toplu işlemleri (Gönderilecek belgelerin hiç belge listesine girmeden sadece seçim aralığı vererek toplu olarak XML oluşturulması, izlenmesi, gönderilmesi, akibet sorgulanması; Aynı anda e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Müstahsil için birlikte ortak işlem yapılması; Aynı belgelerin toplu olarak alınarak geçici yere konması)

   

  • e-İşlem Zamanlanmış Görevler (e-İşlem Toplu İşlemlerde yapılan her işlemin istenen saatte otomatik başlatılarak yaptırılması [Gece Saat 2’de dünkü tarihli e-fatura,           e-irsaliye belgeleri özel entegratöre gönderilsin; Son bir ay tarih aralığında özel entegratörde bekleyen belge varsa geçici yere indirilsin])

   

  • Gönderilmiş belgelerin yeniden sisteme işlenmesi (Fidye virüsü, olası disk bozukluğu, olası veritabanı bozukluğu vs. nedeniyle önemli kayıplar varsa özel entegratörden XML olarak indirilen belgelerin toplu olarak sisteme geri yüklenerek önemli kayıpların giderilmesi)

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Detaylı Bilgi İçin Sizi Arayalım