Kullanım Kolaylıkları

Kullanım Kolaylıkları

Vio yazılımları Türkiye çapında farklı sektörlerden 350'den fazla orta ve büyük ölçekli firma tarafından güvenle kullanılmaktadır.

Kullanım Kolaylıkları


Excel/Word İle Bütünleşmiş Yapı Excel/Word İle Bütünleşmiş Yapı

Bilgi giriş ekranlarında fare ile seçilen alanın ‘Kopya’ ile saklanıp Excel’e ‘Yapıştır’ ile aktarılması, Birçok adımdan Excel’den toplu olarak yükleme, tüm raporlarda Excel’e çıktı, Total raporların Excel Özet Tabloya (Pivot Table) aktarılması, Sipariş, Mutabakat gibi bazı adımlarda Word veya HTML şeklinde döküm yapılması

Stok, Cari, Banka Hesap, Gider vs şeklindeki ana tanımlarda tek ekranda toplu değişiklik yapılabilir. Normalde tek bilgi seçilip tanımına girilip değişiklik yapılması gerekirdi. (Müşterilerde 1. ünvan, 2. ünvan, adres, yöre, il kodu, vergi daire ve no sahaları tek bir ekrana toplu olarak alınsın. Tıpkı Excel gibi hücre üzerlerinde hızlıca istenenler yazılsın. Kaydet işlemi ile değişiklik yapılan tüm müşterilerin tanımları güncellensin. Benzer işlemler Stokların alım ve satış fiyatlarını tek ekrana alıp karşılaştırarak toplu düzenleme için yapılabilir.)

Hareket gören ana bilgilerin (Stok, Cari, Banka, Hesap...) kodu normalde değiştirilemez. Toplu Kod transferi adımında istenen ana bilgiler için eski kodlar yeni kodlara toplu olarak dönüştürülebilir. Bu dönüşüm sırasında var olan hareketler yeni kodlara transfer edilir. (Kodu S01, S02, S03 olan ve daha önce alım satışı yapılan stoklar artık MT18, AB6711, UC673 olarak düzenlensin gibi). Birden çok kod aynı koda transfer edilerek detaylandırılmış bazı bilgiler birleştirilebilir. (Daha önce M01 ve M02 kodu ile hareket gören ABC Ticaret için M01 kodu hareketleri ile MABC’ye dönüşsün. M02 kodu silinsin ama hareketleri MABC’nin hareketi olarak gözüksün)

Stok, Demirbaş, Müşteri, Banka hesap, Gider vs bilgilerinde sınırsız sayıda özel sahanın açılması (Müşteri için İlk Faaliyet yılı, Firma büyüklük bilgisi, son ziyaret zamanı, son ziyaret özel notları); Listelerde bu sahalara göre filtre olanağı, raporlarda bu bilgilerin gösterilmesi istenirse bu bilgilere göre özel gruplamalar oluşturulması.

Kodlarda Ek Ayrımlar vererek kategarizasyon yapılması sağlanır. (Örnek: Cari Tanımda 'Sektör' ayrımı verilmesi ve Sektör olarak Plastik, Metal, Mobilya gibi kategorizasyon yapılması; Personel bilgilerinde 'Servis güzergah' ayrımı verilmesi ve Güzergah olarak Ayrancı, Çankaya, Çayyolu gibi kategorizasyon yapılması).

Bu Ayrımlar kod listelerinde ve raporlarda kullanılır. Raporlarda bu ayrımlara göre gruplamalar yapılabilir. (Örnek: Sektör bazında cari hesap bakiye bilgileri, Personel Servis güzergahları bazında personel isimleri).

Rapor tanımında ‘favori yap’ denirse rapor ana menüdeki Favori Raporlar kısmına alınır. Favori raporları ana menüde sol tarafta aşağı doğru rapor listesidir. İlgili rapor tıklanınca ilgili rapor açılarak filtre verilerek raporlama yapılır.

Müşterilere Bilgilendirme Toplu Mail gönderimi; Serbest Mail Listesi oluşturup Raporların istenen kişilere Mail olarak gönderilmesi; Raporların Excel, Pdf vs çıktısı şeklinde ayarlanması; Telefonlara SMS yoluyla bildirim yapılması; Bayram mesajı gibi toplu SMS gönderimi

Raporlar ve bazı Servis adımları için Zamanlanmış görev oluşturmak ve zamanı gelince otomatik olarak hazırlanan raporun belirtilecek Mail adreslerine gönderimi (Satış raporlarında önceden hazırlanan ‘Müşteri Satışları’ raporunu her gece saat 3’de bir önceki günün tarihini baz alarak çıktıyı Pdf olarak hazırla ve … mail adresine doğrudan gönder…)

Tüm Raporlarda varsayılan raporlara ek olarak kullanıcı tarafından ek raporlama sistemi (Kullanıcının SQL bilmesine gerek kalmadan); Raporda sahaların sırası ve gruplamanın kullanıcın isteğine uygun şekilde yapılması (Müşteri kodu ve ünvanı alınsın. Altına müşteriye ait satışlar stok kodu, adı, miktarı, cirosu, ortalama fiyatı şeklinde liste gösterilerek raporlansın...) Raporlarda istenirse İşletme Logosunun da bastırılması; Raporun kâğıda sığmaması durumunda yan yana kağıtlara döküm; Nokta Vuruşlu yazıcılarda eski DOS mantığı ile çok süratli döküm.

Rapor çıktıları aksi belirtilmez ise kolonlardaki sıraya uygun şekilde sıralanır (Müşteri için Stok kod, adı, miktar, ciro istenmiş ise aynı müşteriye ait satışlar Stok kodu sırasında gelir). Rapor çıktısında sıralama belirtilerek daha değişik görüntüler elde edilir. (Belirtilen raporda ‘Önce Stok adı, sonra stok kodu olsun’, ‘Rapor Satış Cirosu bazında tersden [büyükten küçüğe doğru] sıralı olarak verilsin’ gibi)

Raporlarda çeşitli filtreler vardır (Satış Raporunda Müşteri, Stok, tarih vs kıstasları). Buna ek olarak tanımlanabilir her raporun çıktısına ait filtre verilebilir. (Tanımlanan raporda Net ciro ve Satış kilosu olsun. Bu rapor alınırken var olan filtreler haricinde ‘Satış kilosu 1.600 kgyi aşan ve Net cirosu 15.000 TLyi aşanlar raporlansın’, ‘Stokun adında [Yağ] ifadesi geçenler’ gibi)

Raporun Fast Report denen bir özel raporlama aracı ile sayfa tasarımının yapılması (Sol üst köşede firma logosu olsun. Kağıda dış çerçeve çizgisi çekilsin. Satır araları biraz geniş olsun. Gruplama yapılan müşteri bölgesi koyu mavi renkli yazılsın, alt çizgisi olsun. 2 punto daha büyük gözüksün. Ciro sahası koyu renkli ve hafif nokta dolgusu ile belirginleşsin. Miktarın negatif olanları kırmızı olarak gösterilsin.)

Klasik programlarda raporlar genelde uzun zamanda alınır. Bunun nedeni ilgili adımdaki gereksiz bazı tablolara bakmasıdır. (Satış raporu alınırken daima fiş başlık, fiş detay, müşteri, bölge, müşteri tipi, stok, stok grup vs tablolarından yararlanılır. Rapor sadece müşteri ciroları bazında, müşterinin stok bazında ciroları vs şekilde de alınsa sonuç değişmez). VIO’da ise rapor çıktısında istenen kolonlara göre gereksiz tablolara bağlantı yapılmaz. (Sadece müşteri cirosu istenmiş ise bölge, müşteri tipi, stok, stok grup vs tablolara bakılmaz). Bu nedenle fazla tabloya ihtiyaç duymayan raporlar saniyeler mertebesinde elde edilir.

Excel programı yardımıyla tablo şeklindeki toplu bilgilerden özet çıktılar elde edilebilir. (Müşteri, Tarih, Ay Adı, Stok, Ciro bilgisinden yararlanarak Müşterilere Satış cirosu; Müşteriler alta doğru aylar yana doğru tabloda cirolar gibi çıktılar elde edilebilir). VIO’da aynı bilgi (örnek için müşteri, tarih, ay adı, stok, ciro) rapor olarak hazırlanır ve “Özet çıktı” istenirse Excel VIO’ya bağlanarak bu verileri alarak aynı çıktıları gösterir. Yani verileri Excel’de oluşturmaya gerek kalmadan basit bir rapor tanımı ile aynı bilgiler elde edilebilir.

Sipariş, Sevkiyat, Tahsilat, Çek girişi gibi fiş adımlarındaki bilgiler Fiş çıktıları şeklinde döktürülebilir. Bu çıktılar Fast Report denen rapor dizayn aracı ile düzenlenerek işletmeye özgü özel görünümlü dökümler elde edilebilir. (Sipariş fişi A4 dik sayfaya hazırlanacaktır. Sol üst köşede firma logosu, sağ tarafta tarih ve no ile Doküman kodu belirtilsin. Müşteri ünvanı koyu yeşil renkli olsun. Sipariş detayları bir tablonun hücrelerine yayılmış şekilde gösterilsin. Stok Kod ve adı alt alta yazdırılsın. Bedel kısmı koyu olsun. Dip toplam alınsın. Tablo en altına küçük bir tablo koyarak ‘Siparişi Alan’, ‘Onaylayan’ sahaları açılsın)

Klasik programlar tarihi 02.04.2018 gibi bir notasyon ile yazdırır. (2018 içinde tarih girerken 2018 yılı her tarih için mutlaka belirtilir. Bu durumda binlerce defa aynı bilgi yazılarak önemli zaman kaybedilir.)

* VIO'da yıl veya ay/yıl yazılmadan tarih belirtilebilir. ('02.04' ifadesi aktif yıl=2018 ise 02.04.2018 gibi değerlendirilir. '7' ifadesi Aktif ay=5 (Mayıs) ise 07.05.2018 gibi)

* Gün ve ay için Ay kısa adı kullanılabilir (25MAY, 25.MAY, 25/May hepsi 25.05.2018 gibi)

* Dönem baş('B') ve sonları('S') için özel notasyon kullanılabilir. İstenirse baş son haricinde gün verilebilir. (Bugün 20.06.2018 olsun. MAYS:Mayıs Sonu 31.05.2018; MAY6:Mayısın 6'sı-06.05.2018; GHB:Geçen hafta başı -11.06.2018; SH2:Sonraki haftanın 2. günü[Salı]-26.06.2018; YB:Yıl başı - 01.01.2018, GYS:Geçen yıl sonu - 31.12.2017).

* Belirli ay ve gün kadar ilerisi belirtilebilir (Bugün 20.06.2018 olsun. 1+3: 1 ay sonrasının 3 gün

sonrası - 23.07.2018; 1-2: 1 ay sonrasının 2 gün öncesi - 18.07.2018). 

Tüm fişlerde tam ekran bilgi girilmesi; Stok, Hizmet, Cari hesap gibi bilgilere hızlı adından arama ile erişilmesi; Aynı anda birden çok bilgi seçerek fişe getirilmesi; Uzun fişlerde pratik bilgi araması; Fiş kolonlarından istenenlerin gizlenmesi; Excel benzeri yerlerdeki toplu kod, toplu fiyat-miktar bilgilerinin kopyalanıp fiş içinde uygun sahalara yapıştır ile aktarılması.

Fiş Listelerinde İçeriksel kısıtlama

Fiş listelerinde Genelde Fiş Başlıkta bulunan bilgiler ile kısıtlama yapılır (Örnek: Fatura için Müşteri, Tarih vs). Ek olarak Fiş filtrelerinde Fiş detaylarına göre kısıtlama verilebilir (Örnek: 'içinde stok kodu S001 gibi olan Faturalar', 'Detay açıklamasında AB123 yazan Faturalar', 'H001 Hammaddesi kullananılan üretimler' ...).

Fiş listelerinde Genelde Fiş Başlıkta bulunan bilgiler ile kısıtlama yapılır (Örnek: Fatura için Müşteri, Tarih vs).

Ek olarak Fiş filtrelerinde Fiş detaylarına göre kısıtlama verilebilir (Örnek: 'içinde stok kodu S001 gibi olan Faturalar', 'Detay açıklamasında AB123 yazan Faturalar', 'H001 Hammaddesi kullananılan üretimler' ...).

Kullanıcı için gerekmeyen adımların kapatılması (Finansçı kişinin üretim adımını görmemesi, yetkili kişiler dışında Personel veri adımlarını görmemesi gibi); Bazı adımlara girmesi ama bazı işlemleri yapmaması (Depocu Stok listesine girer, Stok tanımını izler ancak değişiklik/silme yapamaz gibi); Kullanıcı için gerekmeyen kodların kısıtlanması (Depocu alım-satış yapılan carileri görebilir, ancak finansal bazı hesaplarımız olan bazı cari hesapları göremez gibi)

Kullanıcının açtığı her türlü Stok, Cari vs kod bilgisi ve kaydettiği/değiştirdiği her türlü fiş üzerine işlemin hangi anda hangi terminalden kim tarafından yapıldığı ve hangi sahalarda değişiklik yapıldığı bilgisi işlenir. Kod bilgisi veya Fiş bilgisini seçerek sıra ile kimin hangi zamanda ne yaptığı izlenebilir. Silme yapıldı ise ayrı yere hangi kodlu/numaralı bilginin silindiği işlenir. Bu verilerden yararlanarak kimlerin hangi bilgileri sildiği belirlenebilir.

VIO’da birden fazla yılda birden çok firma için veritabanı açılabilir. Ana Menüde hangi yıla girilmiş ise o yıla ait özel bir renk gösterilerek Yıl açısından farklılık vurgulanır. Çoklu firma varken “hangi firmada çalışıldığı” tam olarak anlaşılmayabilir. VIO’da firmaya bir renk belirtilebilir. O Firma için açılan tüm pencerelerin dışı çerçeve kısmı belirtilen renk ile kaplanarak çalışılan firmanın diğerlerinden farkı bariz şekilde gösterilir.

Bazı adımlar için ‘… tarihine kadar kontrolü yapıldı’ diye belirtilerek o tarih ve öncesine ait verilerin girişinin engellenmesi; Kontrol tarih koyma/kaldırma/geri alma işleminin sadece belirli kişilere tanınması

Ana Menüdeki “hızlı bul” kısmına yazılan kısa kelimeleri içeren adımlara göre menü kısalır. Kısa menüden istenen adım rahatça seçilir. Hızlı bul kısmına yazılan ifadenin her bir elemanı adımda içerilmelidir. (Örnek: ‘lis stok kod’ için Menüde /Stok/Kod/Kod Listesi gibi adımlar kalır ve istenen adıma hemen girilir)

Ana Menü elemanlarına bir tuş tanıtılarak menüde ilgili tuşa basılınca doğrudan adıma girilir. (Örnek: Satış Fatura listesi adımı Ctrl-L tuşuna bağlanırsa menüde herhangfi bir yerde iken Ctrl-L için ilgili adıma girilir).

Ana Menüde adımlar kısa bir isim verilerek “hızlı adım” butonlarına bağlanır. Hızlı adım butonları menü üstünde yan yana sıralanır. (Örnek: Satış Fatura Listesi adımının Hızlı adım olacağı belirtilir ve adına ‘Fatura’ denirse menüde hızlı adım butonlarına ‘Fatura’ yazan buton eklenir. Menüye girişte hızlı adım butonlarından isteneler için ilgili adıma girilir).

Stok, Demirbaş, Müşteri, Banka hesap, Gider vs kod bilgileri yanısıra Üretim formülü ile Sipariş gibi bazı fişlere var olan dökümanların (Pdf, Excel, Power Point vs) bağlanması (Demirbaşların kimlere zimmetlendiği, Banka hesabı ile yapılan anlaşmanın taranmış hali, Müşteri anlaşmalarının taranmış hali; Bazı ürünlerin Harmanlama aşamasında dikkat edileceklerin formüle bağlanması…); İstendiği an bu dökümanların izlenmesi