Blog

Vio Yazılım

2023 Yeniden Değerleme İşlemleri

Vio’da Numaratör Çözümleri

Vio Personel Sisteminde EYT Düzenlemesi

Devir İşlemleri

Gün Kodu Notasyonu

Vio Tarih Notasyonu

KDV Tevkifat Alt Sınırı

Netten Brüte hesaplama Formülü