Blog

Vio Yazılım

Netten Brüte hesaplama Formülü

2022 yılı Emeklilerde Kısmi Vergi kesintisi

2022 Asgari Ücret Hakkında

7326 sayılı kanun için Değerleme Yöntemi

TÜRMOB Sorgulamaları Teknik Mimarisi

TÜRMOB Üzerinden TCKN, Vergi Numarası Sorgulama İşlemleri

TÜRMOB Üzerinden TCKN, Vergi Numarası Sorgulama Öncesinde Mali Müşavir'lerin VİO’ya Onay Vermesi

e-İşlem Mimarisi

Ba/Bs Formlarında Ekstra Özellikler

Temmuz 2021 Ba/Bs Düzenlemesi