Vio Geliştirmeler

Vio Yazılım

KDV Oran Değişiklik

Kalite Cinsine Göre Fiyat Prim/Ceza Uygulaması

Dövizli Proje Maliyeti Hesaplama

MuhSgk Satır Sayı Sınırı

Ticari Fişlerde İşlem Süresince Yapılan Diğer Düzeltmelerin Bildirilmesi

Kdv Oranına Göre Otomatik Matrah Hesabı Oluşumu

Ürün Resmi Tanımlama