KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

Violet Pro

Fabrikanızın üretim ve kalite ölçüm departmanları için operasyonel çözümlere ihtiyacınız var ve ihtiyaçlarınıza en uygun yazılım paketini  mi arıyorsunuz?

Aradığınız çözüm Vio’nun  100’ün üzerinde ek modül ve özellik sunan paketi Violet’te.

İşte Violet’in sizin için sunacağı ayrıcalıklar…

 • Violet, sevkiyat ve satış bütçesi planlamalarından depo ve üretim otomasyonlarına kadar pek çok niteliği bir arada kullanabilmenizi sağlayan yüksek performanslı ve zengin içerikli bir yazılım setidir.
 • Modüler yapısı sayesinde artan işlem hacminize hızlı bir çözüm üretir.
 • Ürün ağacı sayesinde  malzemelerin hangi operasyonlardan geçeceği ve hangi sırada yapılacağını kolayca belirtir.
 • Kalite kontrol ölçümleri özelliğiyle ürün bazında üretim için sınırsız sayıda kalite kriterini sisteme girer.
 • Dönemsel planlama özelliği sayesinde siparişlerinizin ileri haftalar bazında üretim ve tedarik planı yapmanızı sağlar.
 • Operasyon süreleri sayesinde personel ve makine verimliliğini ölçmenizi sağlar
 • Tanımlanabilir raporlama özelliği ile raporlar istenilen şekilde tasarlanır.
 • Uygunsuzluk yönetimi sayesinde müşteri şikayetlerini kolayca alır, şikayetleri işletmeye uygun formlarda döker. Ardından şikayetlerdeki neden kodlarına göre sizin yerinize istatistik yapar.

 

Makinanızın bakım zamanını takip etmekten yorulduğunuzu da hisseder gibiyiz?

Violet bakım planı ile, hangi makinelere hangi dönemde hangi bakımın yapılacağı tanımlanır. Makineye ait ekipman takibi yapılıyorsa ekipman bazında bakım açılır.

 

Kısacası Violet, işletmeniz için düşündüğünüz ne varsa sizin yerinize düşünür. Size de oturduğunuz yerden izlemek kalır.

 

      İÇERDİĞİ MODÜLLER

 • Stok Kontrol
 • Cari Hesap
 • Kasa, Banka, Çek-Senet
 • Banka
 • Alım, Satış
 • Dış Ticaret
 • Finansal Analizler
 • Ticari Analizler
 • Performans Analizleri
 • Muhasebe Entegrasyonu
 • Muhasebe
 • Hizmet Dağıtımı
 • İzlenebilirlik
 • Seri takibi
 • İç Talep işlemleri
 • Alım/Satış Teklifleri
 • Fasoncu takibi
 • Fason Üretimi
 • İşçilik ve GÜG Dağıtımı
 • Departman Maliyet Analizi
 • Üretim Maliyet Hesabı
 • Üretim Maliyet Muhasebeleşmesi
 • Ürün Ağacı
 • MRP (Üretim Planı)
 • İş Emri
 • Operasyon İzleme/Gerçekleme
 • Rota Değişikliği
 • Duraksama Analizi
 • PPM Analizi
 • Sabit Kıymet
 • Personel Sistemi
 • PDKS
 • Tedarikçi Yönetimi
 • ISO 9001, 16949
 • Kalite Ölçüm
 • Bakım Planı
 • Anket Yönetimi
 • Ürün Uygunsuzluk
 • Müşteri Şikayet
 • DÖF işlemleri

 

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

Violet Pro

Violet Pro

Faydalar

 • Ürün ağacında Operasyon Rotası, Operasyonda süre ve malzeme belirtimi
 • Her Operasyon veya nihai ürün için Kalite kriteri belirtimi
 • Alımlara göre otomatik Tedarikçi belirlemesi
 • Hammadde alımında otomatik Lot No oluşumu
 • Siparişleri baz alarak MRP (Malzeme Tedarik Planı) yapılması
 • Siparişsiz serbest veriler ile MRP
 • MRP Sonucunda eksik malzemelerin çıkarılması, kimlerden tedarik edileceğinin belirtilmesi
 • Tedarikçilere göre eksik malzemeler için otomatik Sipariş/Teklif hazırlanması
 • Tedarikçisi belli olmayanlar için iç Talep oluşturulması
 • İç Taleplerin alım yapılan yerlere göre değerlendirilmesi
 • Tekliflerin geçirdiği aşamaların farklı revizyonlar olarak izlenmesi
 • MRP sonucuna göre iş emirlerinin açılması
 • İş emri başlatımı ile Operasyon emirleri oluşumu
 • Üretime malzeme çıkışında iş emri operasyon bağlantısı
 • İş emri operasyonu bazında malzeme eksiği çıkarılması
 • Tek ekranda iş emri ve iş emrine ait operasyon emirleri izlemesi
 • Üretim devam ederken Operasyon emir rotasında yeni operasyon ekleme/çıkarma
 • Operasyon emri için çoklu operasyon gerçeklemesi
 • Operasyon gerçeklemesinde tezgah, personel, zaman, fire kullanımı
 • Gerçeklemede neden belirterek ıskartaların belirtimi
 • Iskartaların doğrudan Iskarta ambarına atılması
 • Gerçeklemede neden ve süre belirterek tezgah duraksama belirtimi
 • Gerçeklemeye özgü barkod baskısı
 • Gerçeklemeye ait kalite ölçümleri
 • Gerçeklemede otomatik Seri/Lot oluşumu
 • Belirli bir Operasyondan itibaren emrin kapatımı, tam bitmemiş ürünlerin stok kontrolü
 • Tanımlanabilir Operasyon gerçekleme raporları
 • Tedarikçiler için ISO 9001, 16949’a uygun Puanlama sistemi
 • Tezgah, personel, ürün ve neden bazında Iskarta PPM Analizi
 • Duraksama neden, Ürün bazında Duraksama PPM Analizi
 • Satılan iade neden, Ürün bazında İade PPM Analizi
 • Ürün ağacı süresi ve Operasyon net süresi karşılaştırarak Personel verimlilik analizi
 • Periyodik Makine Bakım kuralları
 • Makine dışındaki diğer Sabit kıymetler için de Periyodik bakım yapılması
 • Yaklaşan bakımların belirlenmesi ve bakım yapılması
 • 52 haftalık bakım durum değerlendirmesi
 • Arıza bildirimleri, Arıza bakım takibi
 • Makine Arıza Bakım maliyet hesabı
 • Tedarikçiler için Düzeltici/Önleyici Faaliyetler (DÖF açılması)
 • DÖF ’ün 8D kuralına uygun şekilde girilmesi
 • Müşteri şikayetleri ve sonuçlandırılması
 • Iskartaya ait ürün uygunsuzluk değerlendirmesi
 • Personel Anketleri
 • Müşteri Anketleri
 • Fasoncuların deposunun takip edilmesi
 • Fasondan mal gelince otomatik olarak Fason operasyonunun gerçekleşmesi ve Fasoncuda üretim yapılması
 • Fason faturalarında fason maliyetlerin ürüne yüklenmesi
 • Dönem sonu hammadde farklarının üretimlere dağıtımı
 • Hammaddelerin dönemler bazında ürüne harcanma değişim analizi (Randıman hesabı)
 • Revize harcama miktarları ile gerçekçi maliyetler
 • Hizmet giderlerinin otomatik Dekont fişleri ile hammadde maliyetlerine aktarımı
 • Hammadde ve yarı mamullerden ürün maliyeti hesabı
 • Departman bazında İşçilik ve Genel Üretim Gideri (GÜG) hesabı
 • Departmanlardan üretimlere işçilik ve GÜG dağıtımı
 • Dönemsel Ağırlıklı Ortalama, Hareketli Ağırlıklı ortalama ve FIFO maliyete göre değerleme
 • Üretilende hammadde, işçilik, GÜG açısından maliyet analizi
 • Üretilen maliyetleri ve satış gelirlerine göre karlılık durumu
 • Üretimci için detaylı stok envanteri, Muhasebeci için birleşik envanter çıkarılması
 • Muhasebeye esas envanterin maliyetlendirilmesi
 • Üretim Muhasebeleşmesinde hammadde, işçilik ve GÜG yüklemesinin mahsupta gösterimi
 • Gelir tablosu çıkartmak için pratik Tablo yansıtma mahsupları oluşturulması
 • KDV beyannameleri, Personel sistemi varsa MUHSGK beyanname hazırlanması
 • Demirbaşların stok gibi işlenmesi, gider için Amortisman hesabı
 • Dönemsel Amortisman raporları ve Muhasebeleşmesi
 • KKEG ’ye uygun şekilde alım bedelinin bir kısmından amortisman ayrılmaması
 • Personele özgü çok detaylı tanımlar
 • Personel Statü takibi
 • Personel giriş-çıkışın SGK ’ya işlenmesi
 • Toplu ve Tekil tahakkuk
 • Bireysel Emeklilik (BES) takibi
 • İcra/Nafaka kesintileri
 • Tanımlanabilir Tahakkuk çıktıları
 • Toplu Kıdem hesabı
 • İzin defteri ve mazeret izin takibi
 • Banka maaş çıktıları
 • Personel Denetim Kontrol Sistemi (PDKS) aktarımları
 • Dönemsel Finansal işlemlerin tek ekranda toplu izlenmesi, istenirse detayının alınması
 • İşletmede Bilanço stilinde Eldeki Varlıkların tek ekranda
 • Nakit akışı ile eldeki para, haftalık nerden ne para gelecek, nereye ne gidecek durumunun izlenmesi
 • Nakit akışı detay hareketleri ile haftalık ödeme tablosu çıkarılması
 • Müşteri Durumu ekranında aynı anda bakiye, risk durumu gözlenmesi, ekstra durumu izlenmesi, ekstre satırının stok gibi ek içeriğinin izlenmesi
 • Cari hesaplarda Açık hesap takibi, Risk takibi, Açık hesapların vadesel yaşlandırma analizi
 • Muhasebeye aktarım yapmadan tahmini KDV, tevkifat, stopaj, ÖTV vs. durumunun alınması
 • Stok, Cari, Gider vs. raporların Muhasebe kodları cinsinden alınması
 • Stok, Cari vs. listelerde toplu değişim ile çok süratli düzenleme yapılması
 • En çok satılan ürünler, En az satılan ürünler, uzun süredir hareketsiz ürünler, Ürünlerin depoda kalma süreleri (Stok devir hızı); Ciro sırasında cariler, uzun süre satış yapılmayan cariler vs. analizler
 • Alımlarda hammadde ve malzeme için Kalite ölçümleri
 • Depo stoklarında Renk, Desen, Raf, Lot No gibi ayrıntı
 • Lot hareket raporu ile lot izlenebilirlik çıktıları
 • Ürün bazında Seri No takibi ve izlenebilirlik
 • Kampanya bazlı satış denetimi
 • Alım/Satış koşullarına göre fiyat farkının hazırlanması
 • E-işlem varsa tüm e-işlemlere ait detaylı takip

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Detaylı Bilgi İçin Sizi Arayalım