Vio'nun 4.12 güncellemesiyle birlikte sizler için hazırlamış olduğu kullanım kolaylıkları, pratik işlemler ve yenilikler

VİO 4.12 Güncellemesiyle Gelen Yenilikler!

Nakliyelerde Tevkifat Durumu

16.Şubat.2021 tarihli Resmi gazetede yayınlanan;

“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)” ile “Karayolu Yük taşımacılık Hizmetleri” için 2/10 kdv tevkifatı getirilmiştir.

Uygulama 01.Mart.2021’den itibaren geçerlidir.

Nakliyenin KDV dahil rakamı 1000 tl veya altında ise tevkifat uygulanmayacaktır.

Tevkifatlı alımlarda Tevkifat bedelinin KDV2 Beyannamesi ile bildirimi gerekli olduğu için bu Nakliye tevkifatı da doğal olarak KDV2 ile bildirilecektir..

Bizler VİO olarak her konuda olduğu gibi iş ortaklarımıza bu konuyla ilgili de geliştirmemizi yapmış bulunmaktayız. 

Detaylı bilgi için lütfen  [tıklayınız]

Karşıt İnceleme Tespit Tutanağı

Yeminli Mali Müşavirler belirli dönem bazında bir firmaya yapılan satışlara ait tespit tutanağı isteyebilir. Bu tutanak genelde alıcı firmanın Kdv iadesi için belge olarak kullanılır. Bu çıktıya “Karşıt inceleme Tespit Tutanağı” denir.

Karşıt İnceleme Tespit Tutanağı temelde; Bu firmaya ait bazı bilgilerin (Tam ünvanı, ortaklık yapısı gibi), inceleme yapılan firmaya ait satışların ve bu firmaya ait tüm alımların ıktılarını verir. Karşıt inceleme raporunda faturalar için Tarih, Fatura No ve Ciro rakamı yazılır. Bu belgenın doğruluğu firmayı bağlayacağı için genelde Muhasebeleşmiş belgelerden ve varsa yevmiye maddesi belirtilerek hazırlanır. 

VİO'nun Karşıt İnceleme Tespit Tutanağı çözümü ve dataylı anlatımı için [tıklayınız]

Sipariş ve Teklif Ekranından Mail Gönderimi KOLAYLIĞI!

Sipariş ve teklif fişlerinde ilgili cari seçilerek tek tuşla mail ve ilgili fiş üzerinde bulunan doküman gönderim kolaylığı sağladık.

Bunun yanında plasiyer mantığıyla çalışan iş ortaklarımıza özel mail çözümü sunarken, şube bazlı çalışan iş ortaklarımıza şubeler arası transfer fişlerinde şube sorumlusuna gönderilmek üzere özel mail gönderim kolaylığı sunuyoruz.  

Detaylı Bilgi ve Kullanımı için [tıklayınız]

İhracat Faturası Yapısı Değişti

Yeni yapı ile artık İhracat için de Sipariş->İrsaliye->Fatura sırası izlenir hale geldi

Detaylı Bilgi İçin [tıklayınız]

Alım Ödeme Şekli

Satış Tahsilat şekli için “Açık hesap”, “Nakit”, “Pos”, “Gelen Havale/Eft”, “Yemek Çeki”, “İç tüketim”.  Alım Ödeme şekli için “Açık hesap”, “Nakit”, “Kredi Kartı”, “Gönderilen Havale/Eft” kullanılabilir hale geldi.

Detaylı Bilgi İçin [tıklayınız]

GİB e-Defter Beratlarının 2. Kopya olarak yüklenmesi

GİB tarafından yakın zamanda e-Defter beratlarının 2. Kopya olarak GİB sistesine yüklenmesi istenmiş ve bu sorumluluk mükelleflere verilmiştir. VİO’nun bu konuyla ilgili geliştirilen çözümü hakkında

Detaylı Bilgi İçin [tıklayınız]

Alım e-irsaliyelerinde Fiyatlandırma

Alım e-işlem listesinde “Fiş olarak kaydet” işlemi yapılırken, irsaliyenin satıcısına ait alım fiyat/iskonto koşulları belirlenir ve irsaliye satırları ile dip kısmı koşullara göre güncellenir hale geldi. Bu sayede içeri alınan irsaliyeler faturaya dönüşürken istenen rakamlar hazır olarak gelecek hale geldi

Detaylı Bilgi İçin [tıklayınız]

Konuşan Kod Yapısı

Sisteminize tanımlama yaparken kod yapısını belirli sistematiğe göre tanımlanması sağlanır. Stok ve cari modüllerine yönelik hazırlanmış olan bu özellikle stok ve cari kartlarınızı sisteminize tanımlamasını yaparken kurmuş olduğunuz konuşan kod yapısana göre otomatik kodlandırma program tarafından yapılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin [tıklayınız]

Fişlerde Otomatik Kontrol Tarihi 

Fiş listelerinde belirli bir dönem kapatıldıktan sonra ilgili fişlerde düzenleme yapılmasın istenir “otomatik kontrol tarihi” ile ise bu işi zamanlanmış göreve bağlayarak toplu fiş kısıtlamasına olanak verdik . Fişlere tek tek işaret koymak yerine ilgili fiş adımında sadece “kontrol tarihi” ayarlayarak, fiş listesinde anılan tarih ve öncesine “kontrol edildi” anlamında bir işaret gösterilerek ve anılan fişler üzerinde değişiklik yapılmasına izin verilmez hale geldi.

Detaylı Bilgi İçin [tıklayınız]

Otomatik Muhasebe Hesap Kod Oluşumu

Ön muhasebe kodu ile muhasebe hesap kodunu aynı kullanmak isteyen işletmelerin işlerini tümüyle kullanılacak bu özellik ile birlikte; stok, cari, demirbaş vb. tanımlarını yaparken ön muhasebede verilen kodlar muhasebe koduna uygun ise muhasebe hesap kodları otomatik olarak oluşturulur.

 Detaylı Bilgi İçin [tıklayınız]

Hizmet Bazlı Sipariş Raporları

Sipariş raporları stok bazlı sonuç verecek şekilden hizmet bazlı sonuçları da verecek şekle getirildi.

Detaylı Bilgi İçin [tıklayınız]

 

Değişken TC Kimlik Numarası

 Peşin satışlar için normalde alıcının TC numarasını vermesi gerekir. Ancak kişisel verileri koruma kanunu uyarınca TC numarası verilmeyebilir. Bu durumda kişiyi diğer kişilerden ayırt edecek bir koda ihtiyaç vardır. Bu gibi durumlar için VİO ‘nun geliştirilen Değişken TC Kimlik Numarası kavramı ile birlikte hiç gerçek TC No almadan peşin satış yapılabilir hale geldi.

Detaylı Bilgi İçin [tıklayınız]

Paket Serisi

Artık, stokun paketli kullanımı durumunda Paket için seri kodu verilebilir. Nasıl ki tekil stok bazında seri no kullanımı varsa paket bazında da seri no kullanılabilir. Paket serisi kullanılacak stoklar için Alım/Üretim fiş kaydında otomatik paket serisi oluşur. Oluşan paket seri bilgisi barkod referansı olarak kaydedilir. Paket barkodu okutulunca ürün, paket cinsi ve iç adedi doğrudan belirlenir. Barkod etiket tanımında paket seri no verilmiş ise barkod dökümleri paketler bazında yapılır. 

Detaylı Bilgi İçin [tıklayınız]

Nakliye Takip No

Satış Genel parametrelerden açılabilen bu özellikle. Ticari fişlerde Nakliye şekli (Kargo, kendimiz, nakliye firması vs) belirtilirken Nakliye Takip no kısmında nakliyeye ait ek bilgi verilebilir hale geldi (Kargo ise Kargo takip no, Nakliye firması ise araç plaka gibi).

Bu bilgi ilk anda girilmese dahi Siparişlerin kargo ile gönderimi sonrası takip no işlenerek Sipariş akibeti amacıyla saklanabilmesi gibi imkanlar sunar.

“Öngörü Sipariş” Kavramı Açıldı

Sipariş alan ve uzun vadeli işlem için alım veya malzeme tedariki için plan yapan firmalar için
"Öngörü Sipariş" kavramı eklendi. MRP işlemleri varsa müşteriden alınan öngörü siparişlerine göre MRP yoluyla satıcılara otomatik öngörü siparişi açılabilmesi gibi imkanlar sunan Öngörü Sipariş kavramı artık VİO’da.

Detaylı Bilgi İçin [tıklayınız]