Karşıt İnceleme Tespit Tutanağı

Yeminli Mali Müşavirler belirli dönem bazında bir firmaya yapılan satışlara ait tespit tutanağı isteyebilir. Bu tutanak genelde alıcı firmanın Kdv iadesi için belge olarak kullanılır.

Bu çıktıya “Karşıt inceleme Tespit Tutanağı” denir.

 

Karşıt İnceleme Tespit Tutanağı temelde

  • Bu firmaya ait bazı bilgiler (Tam ünvanı, ortaklık yapısı gibi)
  • İnceleme yapılan firmaya ait satışlar
  • Ve bu firmaya ait tüm alımlar

Çıktılarını verir.

Karşıt inceleme raporunda faturalar için Tarih, Fatura No ve Ciro rakamı yazılır.

Bu belgenın doğruluğu firmayı bağlayacağı için genelde Muhasebeleşmiş belgelerden ve varsa yevmiye maddesi belirtilerek hazırlanır. 

 

VİO'nun Karşıt İnceleme Tespit Tutanağı çözümü ve dataylı anlatımı için [tıklayınız]