Stok - Envanter

Modüller

Stok - Envanter


Barkod İşlemleri

Stokların Barkod çoklu referansı;

Kod yerine Barkod vererek bilgi girişi;

Barkod etiket dizaynı, Barkod yazıcıdan etikete uygun çıktı;

Alım fişlerinde alınanların toplu olarak Barkod dökümü;

Depo miktarına göre toplu Barkod dökümü

Depolardaki sayım bilgilerinin ayrı yerde girilmesi;

Farklı depoların farklı tarihte sayılması;

Aynı depoda dahi bazı stokların ayrı tarihte sayılması;

Sayım farklarının raporlanması;

İstenirse sayım eksik veya sayım fazlasının otomatik Stok fark fişi olarak oluşturulması;

Fark fişlerinin maliyetlendirilmesi ve muhasebeleştirilerek muhasebe stok envanterinin de ayarlanması;

Sayımlarda malzeme veya ürünü Lot nosu ile belirterek stok envanterinin lotlu gerçek miktara uyarlanması;

Malzeme veya ürün etiket barkodlarında lot varsa barkod okutarak hızlı sayım yapılması

Stok devir, Transfer ve Stok Çıkışları;

Stok çıkış Masraf Analizi;

Fiili ve Maliyete esas envanterin ayrı ayrı alınması;

Muhasebeci mantığı ile Dönemsel ortalama maliyet hesabı;

İstenirse FIFO yöntemine göre maliyetlendirme;

Son stokların son alım fiyatı veya genel satış fiyatı açısından değerlendirilmesi.

Stokların devir hızı - rafta kalma süresi;

Süre hesabının adatlandırma ile detaylı olarak kontrolü;

Rafta kalma süresinin olası maliyeti;

Stok tedarik süreleri ve ortalama Rafta kalma süresine göre Servis ile tavsiye kritik en az miktarın belirlenmesi.

Al-Sat ürünleri için alınanların dönemsel ortalama maliyet üzerinden değerlendirilmesi yapılır. Dönemsel ortalama nedeniyle irsaliye ile gelen mal hemen satılsa ve Alım faturası sonra tarihli dahi olsa maliyetler düzgün hesaplanır.

İthalat gibi durumlarda Gümrük masrafları, Nakliyenin firmaca ödenmesi durumunda Nakliye giderleri maliyetlere dağıtılabilir. Fazlaca satış nedeniyle Satıcının verdiği Ciro primi ortalama maliyetden düşülebilir. Revize edilen maliyetlere göre karlılık daha uygun şekilde bulunur.

Dönemsel ortalama hazısıra Hareketli AOM, FIFO yöntemlerine göre hesap yapılabilir.

Üretim işlemleri var ve ilgili modül alınmış ise İşçilik ve Genel Üretim giderleri de maliyetlere eklenerek gerçekçi maliyetler bulunur.

Tek ekranda birden çok satış fiyatının tek ekrana alınması, yeni fiyat girilebilmesi, yeni fiyatın eski fiyata göre artışı, artış vererek yeni fiyatın tespiti.

Fiyat değişiminde stokun hangi fiyatının hangi tarih saatlerde değiştiğinin tutulması, Belirli tarih saatler arasında değişenlerin raporlanması, Belirli tarih saat arasında değişenlerin barkod etiketinin çıkarılması.