Finansal

Modüller

Finansal


Cari Hesap Takibi

VİO'nun cari hesap takibi modülü, satıcı ve müşterilerin cari hesaplarını takip etmek için tasarlanmıştır. Bu modül, aşağıdaki özellikleri içerir:

Satıcı ve Müşterilerin Cari Hesaplarına Ait Raporlar ve Analizler: Bu özellik, satıcı ve müşterilerin cari hesaplarına ait raporları ve analizleri takip etmenizi sağlar. Bu sayede, müşterilerin ödeme performansını ve satış performansını izleyebilir ve satıcıların ödeme performansını takip edebilirsiniz.

Aynı Müşteri İçin Farklı Döviz Hesapları ve Alt Hesaplar: Bu özellik, aynı müşteri için farklı döviz hesaplarını ve alt hesapları takip etmenizi sağlar. Bu sayede, müşterilerin ödemelerini farklı dövizlerde yapması durumunda cari hesapların doğru şekilde takip edilmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, avans hesapları gibi alt hesapları da takip edebilirsiniz.

Müşteriye Özgü Vadelendirme ve Ödeme Takibi: Bu özellik, müşteriye özgü vadelendirme ve ödeme takibini kolaylaştırır. Müşterilerin ödeme günlerine göre takip edebilir ve farklı ödeme şartlarına göre farklı vade seçenekleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca, müşterilerin ödeme performanslarını izleyerek, tahsilatlarınızı yönetebilirsiniz.

Borç veya Alacakların Yatay Olarak Yaşlandırılması: Bu sayede, müşterilerin ödeme performanslarına göre borç ve alacakların ne kadar süredir beklediğini takip edebilirsiniz. Bu özellik, tahsilat planlaması yapmanızı ve nakit akışınızı yönetmenizi kolaylaştırır.

Günlük, Haftalık, iki tarih arası Kasa, Banka, Çek/Senet Portföyü, Müşteri Borç Alacak açısından yapılan işlemler özeti ve seçilen total bilginin detaylandırılması

VİO'nun nakit akışı modülü işletmelerin nakit akışını yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu modül, aşağıdaki özellikleri içerir:

İleri Vadeli Tahmini Borç/Alacakların Girilmesi: Bu özellik, ileri vadeli tahmini borç/alacakların (ay sonunda personel, SSK, vergi, elektrik ödemesi vb.) girilmesini sağlar. Bu sayede, işletmenin gelecekteki nakit akışını planlaması ve yönetmesi kolaylaşır.

Nakit Akış Tablosu: Bu özellik, eldeki ve bankadaki nakit para, çek/senet, açık hesap borç/alacak, ödenecek kredi, gelecek POS tahsilleri, ileri vadeli tahmini borç/alacaklar vb. gibi unsurların günlük, haftalık ve aylık olarak yatay olarak analiz edilmesini sağlar. Bu sayede, işletmenin nakit akışını yönetmesi ve gelecekteki nakit ihtiyacını öngörmesi kolaylaşır.

Detaylandırılmış Hareketler: Bu özellik, seçilen işlem tipi ve dönem için detaylandırılmış hareketleri takip etmenizi sağlar. Bu sayede, nakit akışının nereden geldiğini ve nereye gittiğini daha iyi anlayabilirsiniz.

Nakit Akışında TL ve Dövizin Ayrı Olarak İrdelenmesi: Bu özellik, nakit akışında TL ve dövizin ayrı olarak analiz edilmesini sağlar. Gün, hafta vb. sonlarında olası TL'ye çevrilmiş durum da gösterilir.

Vade Yerine Gerçek Ödeme Tarihinin Alınması: Bu özellik, müşterinin gerçek ödeme tarihine göre ödemelerin takip edilmesini sağlar. Bu sayede, işletmenin nakit akışının gerçek durumunu daha doğru şekilde yönetebilirsiniz.

Haftalık Ödeme Planına Ait Ön Veriler: Bu özellik, haftalık ödeme planına ait ön verileri takip etmenizi sağlar. Bu sayede, işletmenin haftalık nakit akışını yönetmesi ve gelecekteki nakit ihtiyacını daha iyi öngörmesi kolaylaşır.

VİO'nun konsolide cari hesap takibi modülü de işletmeler için önemli bir özellik içermektedir. Bu modül, aynı firmaya bağlı çoklu market, akaryakıt istasyonu vb. işletmeler için ayrı fatura kesilse bile daima merkez cari hesaba işlenmesini sağlar. Ayrıca, aşağıdaki özellikleri de içerir:

Tahsilatın Merkezden Yapılması: Bu özellik, tahsilatların merkezden yapılmasını sağlar. Bu sayede, işletmelerin müşteri ödemelerini merkezden takip etmeleri ve daha iyi yönetmeleri kolaylaşır.

Ticari Raporlarda Şube veya Merkez Açısından Detaylı Raporlama: Bu özellik, ticari raporlarda şube veya merkez açısından detaylı raporlama yapılmasını sağlar. Bu sayede, her şubenin performansı ayrı ayrı izlenebilir ve merkezin genel performansı hakkında detaylı bilgi edinilebilir.

Riskin Merkez Açısından Ortak Takibi: Bu özellik, riskin merkez açısından ortak takibini sağlar. Bu sayede, işletmelerin risk yönetimi daha etkili ve verimli hale getirilir. Merkez, tüm şubelerin risklerini izleyerek, olası riskleri önleyebilir ve işletmenin daha güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlayabilir.

VİO'nun konsolide cari hesap takibi modülü, işletmelerin çoklu şube veya işletmeler için cari hesap takibini daha kolay ve verimli hale getirir.

VİO'nun çoklu şube modülü, işletmelerin birden fazla şubenin takibini aynı veritabanında yapmasına olanak tanır. Bu modül ayrıca şubeler arasındaki stok transfer hareketleri ve transfer siparişleri takibini de sağlar. Aşağıdaki özellikleri içerir:

Şubeler Arası Stok Transfer Hareketleri ve Transfer Siparişleri Takibi: Bu özellik, işletmelerin şubeleri arasında stok transfer hareketlerini ve transfer siparişlerini takip etmelerini sağlar. Bu sayede, işletmelerin şubeler arasında stokları daha iyi yönetmeleri ve dağıtmaları kolaylaşır.

Raporlarda Şube Ayrımı ve Şubelere Göre Analizler: Bu özellik, raporlarda şube ayrımı yapılmasına olanak tanır. Bu sayede, her bir şubenin performansı ayrı ayrı izlenebilir ve şubelere göre analizler yapılabilir.

Kullanıcı Yetkilendirmesi ile Diğer Şubelerin Gösterilmemesi: Bu özellik, kullanıcı yetkilendirmesi ile diğer şubelerin gösterilmemesini sağlar. Bu sayede, bir kullanıcının sadece kendi şubesine ait bilgileri görüntülemesi sağlanır.

VİO'nun çoklu şube modülü, işletmelerin birden fazla şubenin takibini daha etkili ve verimli hale getirir. Bu modül sayesinde, işletmelerin şubeler arasındaki stok transferleri daha iyi yönetilir ve raporlar şube bazında analiz edilebilir.

Tahsilat, Ödeme, Banka Mevduat İşlemleri: Bu özellik, işletmelerin tahsilat, ödeme ve banka mevduat işlemlerini yönetmelerine olanak tanır. Bu sayede, işletmelerin finansal işlemleri daha etkili ve verimli hale getirilir.

POS ile Tahsil: Bu özellik, işletmelerin POS cihazları aracılığıyla tahsilat yapmalarını sağlar. Bu sayede, işletmelerin müşterilerinden hızlı ve kolay bir şekilde ödeme alması sağlanır.

İşletme Borç POS Ödemeleri, Çek/Senet Alındısı, Bankaya Takasa Verilen, Bankadan Tahsil, Borç Çeki ve İşlemleri: Bu özellik, işletmelerin işletme borç POS ödemeleri, çek/senet alındısı, bankaya takasa verilen, bankadan tahsil, borç çeki ve işlemlerini yönetmelerine olanak tanır.

Bankadan Kredi alınması, kredi taksitlerinin pratik girişi, muhasebeleşmede vade ay’ının ‘Kategori’ kavramı ile detaylandırılması, kredinin tek muavinde takibi, ama mizanda ödeme dönemlerine göre alt kırılımlı verilmesi.

Bu tablo kuşbakışı işletmenin genel olarak varlıklarının yeterli olup olmadığını gösterir. Eldeki ve Bankadaki nakit para, Çek/Senet Portföylerindeki varlıklar, cari hesaplara Borç/Alacakların tek tabloda irdelenmesi.