Finansal

Modüller

Finansal


Cari Hesap Takibi

Satıcı ve Müşterilerin cari hesaplarına ait raporlar, analizler;

Aynı müşteri için farklı döviz hesapları ve alt hesaplar (Avans hesabı gibi);

Müşteriye özgü vadelendirme, vade dışında müşterinin ödeme gününe göre ayrıca takip (sadece Cuma günleri öder gibi);

Borç veya Alacakların yatay olarak yaşlandırılması.

Günlük, Haftalık, iki tarih arası Kasa, Banka, Çek/Senet Portföyü, Müşteri Borç Alacak açısından yapılan işlemler özeti ve seçilen total bilginin detaylandırılması

İleri vadeli tahmini borç/alacak’ların (Ay sonunda Personel, SSK, Vergi, Elektrik ödemesi vs) girilmesi;

Eldeki ve Bankadaki Nakit para, Çek/Senet, Açık hesap Borç/Alacak, Ödenecek Kredi, Gelecek POS Tahsilleri, İleri vadeli tahmini borç/alacaklar vs.nin Günlük, Haftalık, Aylık şekilde yatay olarak analiz yapan Nakit akış tablosu;

Seçilen işlem tipi ve dönem için detaylandırılmış hareketler;

Nakit akışında TL ve Dövizin ayrı olarak irdelenmesi, Gün, hafta vs sonlarında olası TL’ye çevrilmiş durum;

Vade yerine müşterinin gerçek ödeme tarihinin alınması;

Haftalık ödeme planına ait ön veriler

Aynı firmaya bağlı çoklu Market, Akaryakıt istasyonu vs için ayrı fatura kesilse daima Merkez cari hesaba işlenmesi;

Tahsilatın merkezden yapılması;

Ticari raporlarda Şube veya Merkez açısından detaylı raporlama;

Riskin merkez açısından ortak takibi.

Birden çok şubenin aynı veri tabanında takibi, şubeler arası stok transfer hareketleri ve Transfer siparişleri takibi;

Raporlarda şube ayrımı ve şubelere göre analizler;

Kullanıcı yetkilendirmesi ile diğer şubelerin gösterilmemesi.

Tahsilat, Ödeme, Banka Mevduat işlemleri , POS ile tahsil, İşletme Borç POS ödemeleri, Çek/Senet alındısı, Bankaya takasa verilen, Bankadan tahsil, Borç Çeki ve işlemleri.

Bankadan Kredi alınması, kredi taksitlerinin pratik girişi, muhasebeleşmede vade ay’ının ‘Kategori’ kavramı ile detaylandırılması, kredinin tek muavinde takibi, ama mizanda ödeme dönemlerine göre alt kırılımlı verilmesi.

Bu tablo kuşbakışı işletmenin genel olarak varlıklarının yeterli olup olmadığını gösterir. Eldeki ve Bankadaki nakit para, Çek/Senet Portföylerindeki varlıklar, cari hesaplara Borç/Alacakların tek tabloda irdelenmesi.