Muhasebe

Modüller

Muhasebe

Olanaklar

VioMuh işletmenin Muhasebe konusunda ihtiyaçlar için önemli çözümler verir.

Tekdüzen hesap planına uygun şekilde çok seviyeli hesap kodu açılması sağlanır.

Aynı işleme sahip belge no girişi için uyarı yapılır.

Banka ekstrelerinden otomatik yükleme yapılır.

Mizan bakiyeleri tek bakiye/çift bakiye durumuna göre belirlenir.

‘Model fiş’ kavramı ile dönem sonu Tablo veya Bilanço yansıtma mahsupları hazırlanır.

Tablo ve Bilançolar usulüne uygun şekilde raporlanır.

Mizan istenirse Tablo/Bilanço öncesi duruma göre alınabilir.

İlgili modül varsa kayıtlar e-Defter’e uygun şekilde işlenir.

e-Defter yevmiye oluşumu, özel entegratöre gönderim yapılır.

 

Tek düzen hesap planı

Tablolar

Fişlerde Belge kontrolu

Bilançolar

Tek Bedelden gelir/gider mahsubu

Kdv1, Kdv2 beyannameleri

Banka ekstre yüklemesi

Ba, Bs çıktısı

Mizanda tek/çift bakiye

Bakiye mutabakatı

Model fiş

e-Defter’e uygun fiş oluşumu

Model fiş grubu

e-Defter’e uygun yevmiye

 

 

Faydalar

 • Tekdüzen hesap planı kebirlerin hazır gelmesi
 • Hesap kodlarında Ba, Bs için sahalar; Kdv oranına göre matrah ayrımı
 • Fişlerde Belge no kontrolu (Aynı hesap + belge no + borç/alacak durumu için başka fiş’de bilgi girilmiş ise uyarılır )
 • Fişlerde pratik Gelir/Gider mahsubu oluşturma (Gider hesabını yaz, Kdvli bedeli yaz ve ayrıştırma ise, matrah yazılır, kdv hesabı bulunur, kdv yazılır, karşı bedel oluşturulur, hesap kodu istenir, hepsinde aynı açıklama kullanılır)
 • Mizan alırken tek/çift bakiye durumu (bakiyelerin üst seviyelerde borç/alacak toplam ya da borç/alacak bakiyesi olarak gösterimi)
 • Gelir tablosu çıkartmak için Tablo yansıtma mahsupları oluşturulması (Model fiş yardımıyla Yansıtma işlemlerinin otomatik yapılması)
 • Bilanço çıkartmak için Bilanço kapatma mahsupları oluşturulması (Model fiş yardımıyla Kapatma işlemlerinin otomatik yapılması)
 • Mizanda Tablo veya Bilanço öncesine dönülmesi (Mizanda model fiş’den oluşan mahsupların gözardı edilerek alınması)
 • Kdv beyannameleri hazırlanması
 • Ba/Bs çıktıları (Ba/bs’ye uygun hesaplarda Cari hesapların belirlenerek kdvsiz bedellerin raporlanması)
 • Mutabakat çıktıları (Cari hesapların bakiyelerinin dönem sonu itibariyle belirlenmesi ve tanımlanabilir word formları ile işletmeye uygun şekilde dökülmesi)
 • Varsa e-Defter’e uygun kayıt yapılması (fişin fatura, makbuz vs tipinde olmasına göre başlıkta belge tipi ve gerekiyorsa belge numarası istenmesi; Diğer denen tip için sabit açıklama alınması; Ödeme şeklinin makbuz, çek/senet olmasına göre diğer işlemler)