Üretim Modülleri

Modüller

Üretim Modülleri


Karma Üretim Karma Üretim

VİO yazılımın karma üretim modülü, işletmelerin ortak ürün yapımı ve üründen paketleme işlemlerini tek bir ekranda kolayca yönetmelerini sağlar. Modül, ortak ürüne ait hammadde maliyetlerinin ürünlere ağırlık bazında dağıtımını, paketlenmiş ürünlerin ambalajlarının belirtilmesi ve maliyetlerinin sadece ilgili ürünlere yüklenmesini, yan ürün elde edilmesini ve kalite ölçümünün ortak ürün veya paketlenmiş ürünler için yapılmasını takip etmektedir.

Modül, gün içinde tek seferde karışım yapılıp sonra paketleyen sektörler için pratik bilgi girişi sağlar. Ayrıca, modül birden fazla şubenin aynı veri tabanında takibini yapar ve stok transfer hareketleri ve transfer siparişleri takibini de sağlar.

Karma üretim modülü, işletmelerin üretim süreçlerinin daha verimli ve hızlı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olurken, aynı zamanda maliyetlerin daha doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlar. Bu da işletmelerin daha karlı ve sürdürülebilir olmasına katkıda bulunur.

 • VİO yazılımın standart üretim modülü, işletmelerin üretim süreçlerini daha verimli ve doğru bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Modül, üretim formülleri ile harcanacak hammadde ve elde edilecek yan ürün belirtimini takip eder ve formüle bağlı fire kavramını hesaplar.

  Modül, üretim fişinde ürün için hammadde/malzemenin formüle göre getirilmesini ve revize edilmesini sağlar. Toplu Formülize üretim ile üretilenler ve olası üretim harcamalarının oluşması, toplu hammadde yedirme ile hammadde miktarını arttırma veya eksiltme ve hammaddenin ürünlerdeki aylık kullanım tablosunun gösterilmesi (Randıman hesabı) gibi özellikler de modülde yer alır.

  Standart üretim modülü aynı zamanda tanımlanabilir üretim raporları sunar ve dönemsel harcamalar ile formülün karşılaştırılarak formül sapmalarının belirlenmesini sağlar. Modül, formüllerde revizyon kavramı ile birlikte farklı revizyonlar için içeriğin değişebileceği şekilde tasarlanmıştır ve istenirse ürünün farklı revizyonunun kullanımına da olanak tanır.

  Standart üretim modülü, işletmelerin üretim süreçlerinin daha verimli ve doğru bir şekilde yönetilmesine yardımcı olurken, aynı zamanda maliyetlerin daha doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlar. Bu da işletmelerin daha karlı ve sürdürülebilir olmasına katkıda bulunur.

 • VİO yazılımın ayrışım üretimi modülü, işletmelerin kalibresi belirsiz ürünlerden farklı kalibrede ürünler elde etmelerini sağlamak için geliştirilmiştir. Modül, ayrışım formülü verilmesi ve formüle göre olası ayrışımın belirlenmesini takip eder.

  Ayrışım modülü, ek malzeme harcanması ve varsa yan ürün elde edilmesi için uygun bir platform sunar. Ürünlerin fiyatına veya ağırlığına uygun maliyet dağıtımı da yapabilir ve istenirse ürünlerin fiyatına göre hesaplamalar yapabilir.

  Ayrışım üretimi modülü, zeytin, incir, fındık gibi ürün kalibrasyonu yapan sektörlere özel olarak tasarlanmıştır ve bu sektörler için uygun bilgi girişi yapılabilir. Modül, işletmelerin ayrışım süreçlerini daha verimli ve doğru bir şekilde yönetmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda maliyetlerin daha doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlar.