Üretim Modülleri

Modüller

Üretim Modülleri


Karma Üretim Karma Üretim

 • Tek ekranda hem ortak ürün yapımı hem de üründen paketlemenin yapılması
 • Ortak Ürüne ait hammadde maliyetinin ürünlere ağırlık bazında dağıtımı
 • Paketlenmiş ürünlerin ambalajlarının belirtilmesi ve maliyetlerinin sadece ilgili ürünlere yüklenmesi
 • Varsa yan ürün elde edilmesi
 • Kalite ölçüm varsa ortak ürün veya paketlenmiş ürünler için yapılması
 • Gün içinde tek seferde karışım yapıp sonra paketleyen sektörler için pratik bilgi girişi (Süt, yağ vs sıvı oluşturup dolum yapanlar gibi)
 • Üretim formülü ile harcanacak hammadde ve elde edilecek yan ürün belirtimi
 • Formüle bağlı fire kavramı
 • Üretim fişinde ürün için hammadde/malzemenin formüle göre getirilmesi, revize edilmesi
 • Toplu Formülize üretim ile üretilenler ve olası üretim harcamalarının oluşması
 • Toplu Hammadde yedirme ile hammadde miktarını arttırma veya eksiltme
 • Hammaddenin ürünlerdeki aylık kullanım tablosunun gösterilmesi (Randıman hesabı)
 • Tanımlanabilir üretim raporları
 • Dönemsel harcamalar ile formülün karşılaştırılarak formül sapmalarının belirlenmesi
 • Formüllerde revizyon kavramı, aynı formülün farklı revizyonlar için içeriğinin değişmesi
 • Üretimde istenirse ürünün farklı revizyonunun kullanımı
 • Kalibresi belirsiz ürünlerden farklı kalibrede ürün elde edilmesi
 • Üretim formülü gibi ayrışım formülü verilmesi ve formüle göre olası ayrışımın belirlenmesi
 • Ek malzeme harcanması, varsa yan ürün elde edilmesi
 • İstenirse ürünlerin fiyatına, istenirse ağırlığına uygun maliyet dağıtımı
 • Ürün kalibrasyonu yapan sektörlere uygun bilgi girişi (Zeytin, İncir, Fındık)