Ticari Sistem Modülleri

Modüller

Ticari Sistem Modülleri


Depo Yönetimi Depo Yönetimi

 • Stok Kontrolü ve Negatife Düşmenin Önlenmesi: VİO yazılımı, işletmenizin stok yönetimini kolaylaştırmak için stok kontrolü ve negatife düşmeyi önleme özellikleri sunar. Bu özellikler sayesinde stoklarınızı daha iyi yönetebilir, stok seviyelerinizi kontrol edebilir ve negatif stokları önleyebilirsiniz.

 • Kritik Seviye Kontrolü: VİO yazılımı, kritik seviye kontrolü özelliğiyle en az seviyenin altına düşen stokları belirler. Bu sayede stokların minimum seviyenin altına düşmesini önleyebilirsiniz.

 • Stok Devir Hızı Hesabı: VİO yazılımı, stok devir hızı hesabı özelliğiyle alınan ürünlerin ne kadar sürede satıldığını veya harcandığını hesaplar. Böylece stokların ne zaman yenilenmesi gerektiğini belirleyebilir ve işletmenizin stok yönetimini daha etkili hale getirebilirsiniz.

 • Uzun Süredir Satılmayan Ürünler: VİO yazılımı, uzun süredir satılmayan ürünleri tespit edebilir. Bu sayede işletmenizdeki stokların daha iyi yönetilmesi ve daha fazla kar elde edilmesi sağlanabilir.

 • Sayım Girişi ve Fark Raporlama: VİO yazılımı, sayım girişi ve fark raporlama özellikleri sayesinde envanter sayımı işlemlerini kolaylaştırır. Sayım farklarını depolara eksik/fazla olarak kayıt altına alabilir ve maliyetli envantere ulaşabilirsiniz.

 • Gelen Siparişler için Mal Tedarik Hesabı: VİO yazılımı, gelen siparişler için mal tedarik gereksinim hesabı özelliğiyle işletmenizin ihtiyacı olan malzemeleri belirler. Bu sayede stokların yenilenmesi ve işletmenizin sürekliliği sağlanabilir.

Proje Bazlı Giderlerin Dağıtımı:
VİO yazılımı, işletmenizin projeleri için yapılan harcamaların doğru proje maliyetine yansıtılmasını sağlar. Bu sayede, işletmenizde yapılan projelerin maliyetleri doğru bir şekilde hesaplanabilir.

Fiyat Farkı Kesintisi ve Maliyet Azaltma:
VİO yazılımı, işletmenizin maliyetlerini azaltmak için satıcılardan yapılan fiyat farkı kesintilerinin doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlar. Bu sayede, işletmenizin maliyetleri daha iyi kontrol edilebilir.

Ek Giderlerin Doğru Dağıtımı:
VİO yazılımı, işletmenizin ek giderlerini ilgili ürünlere doğru bir şekilde dağıtarak, işletmenizin gerçek maliyetlerinin doğru bir şekilde hesaplanmasına yardımcı olur.

Gerçekçi Maliyet Hesabı:
VİO yazılımı, işletmenizin gerçek maliyetlerini hesaplamak için gider veya gider iadesi yüklenmiş maliyetleri doğru bir şekilde hesaplar. Bu sayede, işletmenizin gerçek maliyetleri daha iyi anlaşılabilir ve işletmenizin karlılığı artırılabilir.

VİO yazılımının Hizmet Dağıtım modülü özellikleri sayesinde, işletmenizin maliyet hesaplamaları daha doğru bir şekilde yapılabilir, maliyetler daha iyi kontrol edilebilir ve işletmenizin karlılığı artırılabilir.

 

 • Lot Kullanımı ve Lot Bazlı Stok Kontrol: VİO yazılımı, tüm stok ve üretim işlemlerinde lot kullanımını destekler ve lot bazında stok kontrolü yapmanıza olanak sağlar. Bu sayede, işletmenizdeki tüm ürünlerin takibini yapabilir ve stoklarınızı daha iyi yönetebilirsiniz.

 • Otomatik Lot Numarası Oluşturma: VİO yazılımı, alım ve üretim işlemlerinde otomatik lot numarası oluşturarak, işletmenizin lot yönetimini daha da kolaylaştırır.

 • Üretim Harcamalarında Otomatik Lot Seçimi: VİO yazılımı, üretim harcamalarında var olan uygun lotundan hammaddenin otomatik harcanmasını sağlar. Böylece, üretim süreci daha hızlı ve daha verimli hale getirilir.

 • Fifo Yöntemine Uygun Lot Seçimi: Satış işlemlerinde, Fifo yöntemine uygun şekilde uygun lot’dan harcama yapabilir veya ürünün lotlarını göstererek uygun olanın seçilmesine olanak tanır.

 • Lot İzlenebilirlik Raporlama: VİO yazılımı, lot izlenebilirlik raporunda hammaddenin hangi üretimde kullanıldığı, ürünün yeni lot’unun ne olduğu, bu lotun kimlere satıldığı gibi detayları izleyebilirsiniz.

 • Garanti Süre ve Üretim Tarihi Takibi: Mal dayanıklı ise giriş anında üretim tarihinin alınması, satış anında lot yanında garanti süre kalanının verilmesini sağlar.

 • Seri Numarası Kullanımı: Ürün bazında istenirse seri numarası kullanılması ve tek üretim/çıkış işleminde birden çok seri numarasının seçilmesi mümkün olur.

 • Seri Numarası İzlenebilirlik: Seri no izlenebilirlik kartı ile seri no hareketi ve yapılan işlemlerin izlenmesi mümkün olur. Özellikle dayanıklı mallar için yapılan tamirat tarzı işlerin takibi için de kullanılabilir.

 • VİO yazılımının İzlenebilirlik modülü sayesinde, işletmenizdeki tüm ürünlerin takibini yapabilir ve lot yönetiminizi daha iyi kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, garanti süreleri, üretim tarihleri ve seri numaraları gibi detayları izleyebilir ve işletmenizdeki süreçleri daha verimli hale getirebilirsiniz.

 • Fiş Girişinde Şube Kavramı: VİO yazılımı, işletmenizin çoklu şube yapılandırmasını destekleyerek, fiş girişinde şube kavramını kullanır. Bu sayede, her şubenin ayrı ayrı takip edilmesi ve işlemlerinin ayrı ayrı kaydedilmesi mümkün hale gelir.

 • Kullanıcının Şube Bazında Kısıtlanması: VİO yazılımı, kullanıcıların şube bazında kısıtlanmasını sağlayarak, diğer şubelere ait işlemleri görme ve erişimini önler. Böylece, şube bazında işlemlerin güvenliği ve kontrolü artar.

 • Şubeler Arası Stok Transferi ve Çek-Senet Transferi: VİO yazılımı, şubeler arasında stok transferi ve çek-senet transferi işlemlerini kolaylaştırır. Bu sayede, şubeler arasında mal ve para transferleri daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilir.

 • Stok Transferinde Yoldaki Mal Kavramı ve Onaylama: VİO yazılımı, stok transferinde yoldaki mal kavramını kullanarak, şubeler arasındaki stok transferlerinin takibini yapmanızı sağlar. Ayrıca, giriş yapılan yerde onaylama işlemi yaparak, stok transferlerinin güvenliğini sağlar.

 • Raporlarda Yan Yana Şubeler ve Toplamının İrdelenmesi: VİO yazılımı, raporlarda yan yana şubeler ve toplamının irdelenmesini sağlayarak, işletmenizin farklı şubelerinin performansını karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu sayede, işletmenizin hangi şubelerinin daha başarılı olduğunu ve nerede geliştirmeler yapılması gerektiğini daha iyi anlayabilirsiniz.

 • VİO yazılımının Çoklu Şube modülü sayesinde, işletmenizdeki farklı şubelerin takibi daha kolay ve daha güvenli hale gelir. Şubeler arası stok transferleri ve çek-senet transferleri daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ayrıca, raporlarda şubelerin yan yana irdelenmesi sayesinde, işletmenizin performansını daha iyi analiz edebilirsiniz.

VİO yazılımının Konsolide Cari Hesap modülü, zincir mağazaların cari hesap işlemlerini merkezden kontrol edebilmenize olanak tanır. Ayrıca, tüm şubeler arasındaki irsaliye, tahsilat ve fatura işlemleri daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu sayede, işletmenizin finansal işlemlerinin takibi daha da kolaylaşır ve daha merkezi bir yapı oluşturulur.

 1. Zincir Mağazalara Uygun Şekilde İrsaliye ve Fatura Düzenleme: Zincir mağazalara özgü ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu sayede, her bir mağaza şubesi için ayrı ayrı irsaliye ve fatura düzenlemek kolaylaşır.

 2. Konsolide Detay Şubelerde Yapılan Cari Hesap İşlemlerinin Ana Firmaya İşlenmesi: Konsolide detay şubelerde gerçekleştirilen tüm cari hesap işlemlerini, ana firmaya (konsolide merkeze) otomatik olarak yansıtır. Bu sayede, işletmenizdeki tüm şubelerin cari hesap işlemleri merkezden kontrol edilir.

 3. Merkezden Yapılan Tahsilatlar: İşletmenizin tahsilat sürecini daha da kolaylaştırmak için merkezden tahsilat işlemlerinin yapılmasını sağlar. Bu sayede, tüm şubeler arasında hızlı ve güvenli bir şekilde para transferi yapılabilir.

 4. Satışların Konsolide Detay veya Merkez Açısından Takibi: İşletmenizin satış sürecini daha iyi yönetmeniz için konsolide detay veya merkez açısından satışları takip etmenizi sağlar. Böylece, işletmenizin her bir şubesinin performansı hakkında daha ayrıntılı bir analiz yapabilirsiniz.

 5. İrsaliyelerin Sadece Merkeze Fatura Edilmesi: Şubeler arasında gerçekleştirilen irsaliye işlemlerinin sadece merkez tarafından fatura edilmesini sağlar. Bu sayede, işletmenizin finansal işlemleri daha da merkezi hale getirilir ve işletmenin finansal kaynaklarının izlenmesi daha kolay hale gelir.