Ticari Sistem Modülleri

Modüller

Ticari Sistem Modülleri


Depo Yönetimi Depo Yönetimi

 • Stok kontrol ve negatife düşmenin önlenmesi
 • Kritik seviye kontrolu (En az seviyenin altına düşenler)
 • Stok Devir hızı hesabı (Alınan ürün tahmini kaç günde satılıyor/harcanıyor)
 • Uzun süredir satılmayan ürünler
 • Devir hızından otomatik kritik seviyeye dönüşüm
 • Sayım girişi, sayım farklarının raporlanması
 • Sayım farklarını depolara eksik/fazla olarak kayıt, sayım farkı giriş dahi gerektirse maliyetlendirilerek maliyetli envantere ulaşılması
 • Gelen siparişler, eldeki durum, kritik seviye, gelecek mallar için mal tedarik gereksinim hesabı
 • Proje bazlı oluşan giderlerin aynı projeye esas alımlara dağıtılarak maliyetlerin arttırılması
 • Satıcıya fiyat farkı kesilmiş ise bir dönemdeki alım faturalarındaki ürünler dağıtılarak maliyetlerin azaltılması
 • Depozito bedeli gibi ek giderlerin doğrudan ilgili ürünlere dağıtılarak maliyetlerin arttırılması
 • Gider veya Gider iadesi yüklenmiş maliyetler ile gerçekçi maliyet hesabı
 • Tüm Stok ve Üretim işlemlerinde Lot kullanımı, lot bazında stok kontrol
 • Alım ve Üretimlerde otomatik lot no oluşturulması
 • Üretim harcamalarında hammaddenin var olan uygun lotundan otomatik harcama
 • Satış anında Fifo yöntemine uygun şekilde uygun lot’dan harcama ya da ürünün lotlarını göstererek uygun olanın seçilmesi
 • Lot izlenebilirlik raporunda lota ait hammaddenin hangi üretimde kullanıldığı, ürünün yeni lot’unun ne olduğu, bu lotun kimlere satıldığı vs izlenmesi
 • Mal dayanıksız ise giriş anında üretim tarihinin alınması, satış anında lot yanında garanti süre kalanının verilmesi
 • Ürün bazında istenirse seri numarası kullanılması. Tek üretim/çıkış vs işleminde birden çok seri numarasının seçilmesi
 • Seri numarası olan dayanıklı mallar için yapılan tamirat tarzı işlerin takibi
 • Seri no izlenebilirlik kartı ile seri no hareketi ve yapılan işlemlerin izlenmesi
 • Fiş girişinde şube kavramı
 • Kullanıcının şube bazında kısıtlanması, diğer şubelere ait işlemleri görmesinin önlenmesi
 • Şubeler arası stok transferi, Şubeler arası çek-senet transferi
 • Stok transferinde yoldaki mal kavramı, giriş yapılan yerde onaylama
 • Raporlarda yan yana Şubeler ve toplamının irdelenmesi
 • Zincir mağazalara uygun şekilde mağaza şubelerine (konsolide detay) irsaliye ve fatura düzenlenmesi
 • Konsolide detay şubelere yapılan tüm cari hesap işlemlerinin ana firmaya (Konsolide merkez) işlenmesi
 • Tahsilatların merkezden yapılması
 • Konsolide detay veya merkez açısından satışların alınması
 • Şubelere kesilen irsaliyelerin istenirse sadece merkeze Fatura edilmesi