Teklif ve Proje

Modüller

Teklif ve Proje


Teklif Yönetimi Teklif Yönetimi

 • Alım teklif girişi, teklifin istenirse miktarsız ve fiyatsız olarak açılması
 • Aynı ürüne ait birden çok teklifin “Teklif değerlendirme” ekranında değerlendirilmesi
 • Teklif için vade, fiyat, miktar vs değişimlerinin “farklı revizyonlar” halinde takibi, revizyonel değişikliklerin izlenmesi
 • Teklifin farklı satırlarının kabul veya red olanağı
 • İşletmeye özgü özel formatta Teklif dokümanının hazırlanması
 • Alım benzeri Satışa esas teklifin hazırlanması
 • Teklif’den Siparişe dönüşüm
 • Birden çok işin tek projeye bağlı olarak izlenmesi
 • Bir iş için harcanacak malzeme ve işçiğin belirtilmesi, iş bazında malzeme ve işçilik bedeli belirlemesi
 • “İş Çarpanı” ile Projede aynı işin tekrarı ve Proje bazında teklife ulaşılması
 • Malzeme ve işçilik maliyeti ile Proje bazında olası karlıllık durumunun irdelenmesi
 • Proje bazlı malzeme teslim ve iadesi
 • Projeye çoklu doküman bağlama ve izleme
 • İşletmeye özgü özel Proje teklif formu
 • Proje bazlı Gelir ve Gider takibi ve karlılık durumu