Personel

Modüller

Personel


İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları

 • Eğitim İşlemleri
  • Eğitim Planı açılması
  • Planda eğitimci kurum, gereksinim nedeni, süresi, tahmini başlangıcı, en yüksek not vs kapsamlı bilgiler
  • Eğitime dahil edilecek personeller
  • Plana bağlı olarak eğitim yapılması (kesin zaman, eğitmen, yapıldığı yer, personelin aldığı notlar ...)
  • Plan ile karşılaştırma yapılması
  • Eğitimde tekrar etmesi gerekenlerin belirtimi ve yeni eğitim açılması
  • Plansız eğitim olanağı
 • Sertifika takibi
  • Eğitim yoluyla elde edilen sertifikalar
  • Önceden alınmış olan sertifikalar
  • Hangi sertifikalara sahip kimler var kontrolu
 • Yeterlilik Analizi
  • Personelde Seçilen işler açısından 0-4 arasında yeterlilik belirtimi
  • Tek ekranda departman bazında yeterlilik tablosu (Düşey olarak personel, yatay olarak işler, kesişim yerinde yeterlilik)
  • Departman toplamı şeklinde yeterlilik analizi (Hangi puan için kaç kişi var gibi)
 • Disiplin işlemleri
  • Personel için disiplin kaydı açılması
  • Şikayet konusu belirtimi, olayın anlatımı, savunmanın alınması, tanıkların belirtimi
  • Disiplin kurulu oluşturulması
  • Kurulun kararının belirtimi
  • Tüm işlemlere tarih düşülmesi ve form olarak çıktının elde eidlmesi
  • Kimlere hangi tür displin uygulandı rapor olarak alınması
 • Organizasyon şeması
  • İşletmenin organizasyon şemasının seviyeli şekilde tanımı
  • Seviyelerde müdür gibi kişilerin belirtimi
  • Şemanın görsel olarak alınması
 • Personel tanımından yönetim
  • Personelin uygun organizasyon noktasına taşınması
  • Personele verilen eğitimlerin izlenmesi, yeni açılan eğitimlere istenirse dahil edilmesi
  • Varsa sertifikaların izlenmesi
  • Varsa disiplin suçunun izlenmesi
 • Şube çalışanları için boş Puantaj Excel çıktısı
 • Dolu Puantaj Excel çıktısından yükleme ve otomatik tahakkuk işlemi
 • Sadece Eksik günler alınarak çalışma günlerinin otomatik belirlenmesi
 • Pdks sisteminden puantaja uygun formatta veri alımı
 • Pdks verilerinin Ödeme sahaları ile eşleştirme kuralları
 • Pdks aktarımı sonrası eksik günlerin otomatik belirlenmesi
 • İş güvenliği için teslim edilmesi gereken malzemelerin kurala bağlanması
 • Kimlere teslim edileceğine dair kıstasların belirlenmesi
 • Teslimatın dayanağının (Bakanlık, işyeri vs) belirtimi
 • Personele malzeme teslim girişi ve tutanak olarak dökümü
 • Dönemsel bazda teslim yükümlülüğü ve teslimatların karşılaştırılması, eksiklerin belirlenmesi
 • Personellerin senaryo bazında kopyalanması,
 • Belirli özelliklere sahip aday personel eklenmesi
 • İstenmeyen kişiler için olası çıkış tarihi verilmesi
 • Belirli özellikteki kişilere belirli zamanda zam kural oluşturulması
 • İleriye yönelik olası yasal parametrelerin düzenlenmesi
 • Senaryoya uygun şekilde yeni oluşan personellerin 1 yıllık ücretlerinin belirlenmesi ve 1 yıllık tahakkuklarının toplu olarak yapılması
 • Personel maliyetinin personel, departman, grup vs bazda aylar itibariyle gösterilmesi
 • Birden çok zam senaryonunun hazırlanarak birbirinden bağımsız şekilde sonuçlarının alınması