Personel

Modüller

Personel


İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları

VİO İnsan Kaynakları modülü, işletmelerin insan kaynakları süreçlerini kolayca yönetmelerine olanak sağlayan kapsamlı bir yazılımdır. Bu modülün temel bileşenleri, eğitim işlemleri, yeterlilik analizi, disiplin işlemleri ve organizasyon şemasıdır. İşte bu bileşenlerle ilgili detaylı bilgiler

 

 • Eğitim İşlemleri: VİO İnsan Kaynakları modülü, eğitim planlarının açılmasına, eğitime dahil edilecek personellerin belirlenmesine ve plana bağlı olarak eğitimin gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Eğitim planlarında, eğitimci kurum, gereksinim nedeni, süre, tahmini başlangıç, en yüksek not gibi kapsamlı bilgiler yer alır. Eğitim sonunda personelin aldığı notlar kaydedilir ve planla karşılaştırma yapılabilir. Eğitimde tekrar etmesi gerekenlerin belirtimi ve yeni eğitim açılması da bu modülle mümkündür. Ayrıca, plansız eğitim olanağı ve sertifika takibi de sunulmaktadır.

 • Yeterlilik Analizi: VİO İnsan Kaynakları modülü, personelin seçilen işler açısından 0-4 arasında yeterlilik belirtimi sağlar. Tek ekranda departman bazında yeterlilik tablosu görüntülenebilir ve departman toplamı şeklinde yeterlilik analizi yapılabilir.

  Disiplin İşlemleri: Bu modül, personel için disiplin kaydı açılması ve şikayet konusu belirtimi, olayın anlatımı, savunmanın alınması, tanıkların belirtimi gibi süreçleri kolaylaştırır. Disiplin kurulu oluşturulması ve kurulun kararının belirtimi de bu modülle gerçekleştirilir. Tüm işlemlere tarih düşülmesi ve form olarak çıktının elde edilmesi mümkündür. Ayrıca, kimlere hangi tür disiplin uygulandı raporu da alınabilir.

  Organizasyon Şeması: VİO İnsan Kaynakları modülü, işletmenin organizasyon şemasının seviyeli şekilde tanımını ve seviyelerde müdür gibi kişilerin belirtimini sağlar. Şemanın görsel olarak alınması da bu modülle mümkündür.

  Personel Tanımından Yönetim: Bu modül, personelin uygun organizasyon noktasına taşınmasına, personele verilen eğitimlerin izlenmesine, yeni açılan eğitimlere istenirse dahil edilmesine, varsa sertifikaların izlenmesine ve varsa disiplin suçlarının takibine olanak sağlar. Bu sayede, işletme yönetimi, personelin mevcut durumunu ve gelişimini yakından takip edebilir.

  Sonuç olarak, VİO İnsan Kaynakları modülü, işletmelerin eğitim, yeterlilik analizi, disiplin işlemleri ve organizasyon şeması gibi alanlarda süreçlerini daha hızlı ve verimli şekilde yürütmelerine yardımcı olur. Bu kapsamlı yazılım sayesinde, işletmeler insan kaynakları yönetiminde daha etkin kararlar alabilir ve personelin performansını artırarak işletme başarısını yükseltebilirler.

 • Şube çalışanları için boş Puantaj Excel çıktısı
 • Dolu Puantaj Excel çıktısından yükleme ve otomatik tahakkuk işlemi
 • Sadece Eksik günler alınarak çalışma günlerinin otomatik belirlenmesi
 • Pdks sisteminden puantaja uygun formatta veri alımı
 • Pdks verilerinin Ödeme sahaları ile eşleştirme kuralları
 • Pdks aktarımı sonrası eksik günlerin otomatik belirlenmesi
 • İş güvenliği için teslim edilmesi gereken malzemelerin kurala bağlanması
 • Kimlere teslim edileceğine dair kıstasların belirlenmesi
 • Teslimatın dayanağının (Bakanlık, işyeri vs) belirtimi
 • Personele malzeme teslim girişi ve tutanak olarak dökümü
 • Dönemsel bazda teslim yükümlülüğü ve teslimatların karşılaştırılması, eksiklerin belirlenmesi
 • Personellerin senaryo bazında kopyalanması,
 • Belirli özelliklere sahip aday personel eklenmesi
 • İstenmeyen kişiler için olası çıkış tarihi verilmesi
 • Belirli özellikteki kişilere belirli zamanda zam kural oluşturulması
 • İleriye yönelik olası yasal parametrelerin düzenlenmesi
 • Senaryoya uygun şekilde yeni oluşan personellerin 1 yıllık ücretlerinin belirlenmesi ve 1 yıllık tahakkuklarının toplu olarak yapılması
 • Personel maliyetinin personel, departman, grup vs bazda aylar itibariyle gösterilmesi
 • Birden çok zam senaryonunun hazırlanarak birbirinden bağımsız şekilde sonuçlarının alınması