İleri Satış

Modüller

İleri Satış


Araç Evrak Takibi Araç Evrak Takibi

Araç Evrak Takibi

 • Plasiyere toplu mal teslimi, irsaliye dökümü
 • El terminali varsa sahada irsaliye/fatura ile satış
 • Mal değişimi (bozuğu al, sağlamını ver)
 • İade alımı
 • eFatura varsa sahada eFatura/eArşiv ayrımı
 • Ana sisteme aktarımın gerekirse sahada yapılması
 • Ana sisteme aktarım sırasında eFatura, eArşiv oluşumu
 • Bozuk malların otomatik bozuk depoya aktarımı
 • Plasiyer siparişlerinin el terminalinden aktarımı
 • Plasiyer siparişleri için dağıtım planından toplu mal teslimlerinin oluşturulması
 • Belirli ürün gruplarında belirli dönem için aktivite uygulaması
 • Aktivitenin miktar, ciro bazlı kota olarak uygulanması
 • Kota gerçekleşirse müşteriye mal fazlası verilmesi veye para yardımı yapılması
 • Kota ve sonucun aylık ya da yıllık olarak uygulanması
 • Anlık kota gerçekleme ve dönem sonu olası kota gerçekleme hesabı

Kota için hakediş ve teslim edilenlerin karşılaştırılması

 • Satış koşullarının Müşteri grupları ve dönem bazında hazırlanması
 • Stok bazında özel fiyatlandırma kuralları
 • Stok veya stok grubu bazında özel iskontolama kuralları
 • Stok bazında kampanya tarzı çok kısa süreli ek iskontolama kuralları
 • Dönem bitiminde eski fiyat ve iskontoların geçerli olması
 • Satış koşullarına bağlı olarak fiyat farklarının çıkarılması
 • Satıcı ile yapılan anlaşmaya dayalı olarak fiyat ve iskontoların dönem bazında girilmesi
 • Alımların fiyat koşullarına göre denetlenmesi
 • Fiş cirosu belirli bir düzeyde ise ek iskonto yapılması
 • Bir üründen belirli sayıda alınırsa mal fazlası verilmesi
 • Bir üründen belirli sayıda alınırsa başka üründen bir miktar verilmesi
 • Bir gruptaki mal sayısı belirli miktara ulaşırsa başka bir gruptaki mallardan seçmeli olarak bir miktar verilmesi