e-Defter Verme Süre Değişimi

Haberler

e-Defter Gib’e gönderim sürelerinde değişim yapılmıştır.

e-Defter Verme Süre Değişimi

 

 

 

Mayıs 2024


e-Defter’lerin yüklenme dönemleri normalde “ilgili ayı takip eden 3. ay sonuna kadar” idi.

Örnek: Ocak ayı için takip eden sonraki 3. ay olan Nisan sonunda gibi.

 

21 Mayıs 2024 tarihli 32552 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliğe göre bu süre “ilgili ayı takip eden 4. ay’ın 10. günü sonuna kadar” verilecek şekilde değiştirilmiştir. Bu durum eski tarihe “10 gün eklemek” ile aynı anlama gelmektedir.

3 aylık defter verilen durumlar için yine “eski tarihin 10 gün sonrası”na kadar defter verilebilecektir.

Örnek: Ocak ayı için takip eden sonraki 4. Ay’ın 10’u (10.Mayıs) gün sonuna kadar defter verilebilir.

Örnek: 3 aylık defter veriliyorsa Ocak-Şubat-Mart defterleri takip eden 3. Ayın 10’u (10 Haziran) gün sonuna kadar defter verilebilir.

 

Yeni düzende ilgili ay ve dönemler için son tarihler aşağıda tablo şeklinde verilmiştir.

 

Dönem

Aylık Yükleme

3 Aylık Yükleme (Geçici Vergi bazında)

Ocak

10 Mayıs

Ocak -
Şubat -
Mart

10 Haziran

Şubat

10 Haziran

Mart

10 Temmuz

Nisan

10 Ağustos

Nisan -
Mayıs -
Haziran

10 Eylül

Mayıs

10 Eylül

Haziran

10 Ekim

Temmuz

10 Kasım

Temmuz -
Ağustos -
Eylül

10 Aralık

Ağustos

10 Aralık

Eylül

10 Ocak (sonraki yıl)

Ekim

10 Şubat (sonraki yıl)

Ekim -
Kasım -
Aralık

Gelir veya Kurumlar vergisi verileceği ayı takip eden 10. Gün
(10 Mayıs gibi)

Kasım

10 Mart (sonraki yıl)

Aralık

Gelir veya Kurumlar vergisi verileceği ayı takip eden 10. Gün
(10 Mayıs gibi)

 


e-Defter GİB ERP Vio