e-Beyannamede MuhSgk “SGK Bildirimleri” İçin Satır Sınırlaması

Haberler

MUHSGK e-Beyanname sisteminde 01.Haziran.2023 tarihinde yeni bir düzenleme hakkında.

e-Beyannamede MuhSgk “SGK Bildirimleri” İçin Satır Sınırlaması

 

 

 

1 Haziran 2023


 

e-Beyannamede MuhSgk “SGK Bildirimleri” için satır sınırlaması

 

MUHSGK e-Beyanname sisteminde 01.Haziran.2023 tarihinde yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Bilindiği gibi eski Aylık prim ve Hizmet Bildirimleri bir süre önce kalkmış ve MUHSGK beyannamesinde “SGK Bildirimleri” bölümüne benzer bilgiler daha da detaylı şekilde yüklenecek şekilde düzenlenmişti. Vio Programı da bu sisteme uygun düzenlemeleri daha önceden yapmıştı.

Gelir İdaresinin 01.Haziran.2023 tarihli duyurusu ile artık

          - “SGK Bildirimleri” sekmesindeki kayıtlar ayın ilk 20 günü 5.000 satırı geçemeyecek

          - Ayın diğer günleri ise 2.000 satırı geçemeyecek

          - Kalan satırlar “Düzeltme Beyannamesi” ile eklenecek

bir yapıya geçilmiştir.

 

GİB’in bu konudaki duyurusunun tam metni aşağıdadır

 

 

 

 

01.06.2023 e-Beyanname Sistemine İlişkin Önemli Duyuru

 

Bilindiği üzere, e-Beyanname sistemine beyanname ve bildirimlerin verilme sürelerinin son günlerinde çalışan sayıları fazla olan mükellefler tarafından sisteme gönderilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde satır sayısının yüksek olması beyanname verme süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle e-Beyanname sistemi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde "SGK Bildirimleri" bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısına sınırlama getirilmiştir.

Buna göre, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde "SGK Bildirimleri" bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısı, 01.06.2023 tarihinden itibaren, her ayın 1 ila 20 nci (20'si dâhil) günleri arasında 5.000 (beş bin) satır, ayın 21 inci gününden itibaren ise ay sonuna kadar 2.000 (iki bin) satır olarak uygulanacaktır. Satır sayıları belirtilen miktarları aşan mükellefler, beyannamelerinin vergiye ilişkin bölümlerinde değişiklik yapmaksızın, "SGK Bildirimleri" bölümüne ek bildirimler yapmak suretiyle, düzeltme beyannamesi şeklinde beyannamelerini tamamlayabilirler.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 


e-Beyanname MuhSgk SGK ERP Vio