Asgari Ücretlide Kademeli Vergi İstisnası

Haberler

Asgari Ücretlide Kademeli Vergi İstisnası

 

 

 

25 Temmuz 2022

 


 

Asgari ücrete ait yapılan düzenleme sonucu yayınlanan 319 sayılı tebliğde aşağıdaki şekilde belirtilmektedir.

MADDE 4 – (1) 7349 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere, hizmet erbabının ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere Vergi kademesi değişse dahi oluşan verginin tamamı istisna yapılacaktır. Bu nedenle asgari ücretli kişide %20 kademesine geçiş durumunda oluşan fark istisnaya dahil edilmelidir.

 

Aşağıdaki tabloda 2022 yılı için Asgari ücretli kişi için hangi ayda ne kadar vergi ve damga istisnası oluştuğu görülmektedir.

Ay Adı

Asgari Ücret Brüt

Vergi Matrahı

Vergi İstisnası

Damga İstisnası

Asgari Ücret Net

Kümüle Vergi Mat.

Ocak

5.004

4.253,40

638,01

37,98

4.253,40

4.253,40

Şubat

5.004

4.253,40

638,01

37,98

4.253,40

8.506,80

Mart

5.004

4.253,40

638,01

37,98

4.253,40

12.760,20

Nisan

5.004

4.253,40

638,01

37,98

4.253,40

17.013,60

Mayıs

5.004

4.253,40

638,01

37,98

4.253,40

21.267,00

Haziran

5.004

4.253,40

638,01

37,98

4.253,40

25.520.40

Temmuz

6.471

5.500,35

825,05

49,11

5.500,35

31.020,75

Ağustos

6.471

5.500,35

1.051,11

49,11

5.500,35

36.521,10

Eylül

6.471

5.500,35

1.100,07

49,11

5.500,35

42.021,45

Ekim

6.471

5.500,35

1.100,07

49,11

5.500,35

47.521,80

Kasım

6.471

5.500,35

1.100,07

49,11

5.500,35

53.022,15

Aralık

6.471

5.500,35

1.100,07

49,11

5.500,35

58.522,55

 

Tablodan anlaşılacağı üzere;

          - Temmuz ayında asgari ücretin değişimi nedeniyle Vergi istisnası 825,05 tl’ye Damga istisnası 49,11 tl’ye çıkacaktır

          - Ağustos ayında yıllık kümüle vergi matrahı 32.000 sınırını aştığı için ücretin bir kısmı %15, bir kısmı ise %20 üzerinden vergilendirilir. Sonuç olarak 1051,11 tl vergi istisnası oluşur

          - Eylül’den itibaren standart %20 dilim üzerinden vergilendirme yapılacağı için Eylül’den yıl sonuna kadar 1100,07 tl vergi istisnası bulunur

 

Tablo giriş tarihine göre değişebilir

Bu tablo halen çalışan veya Ocak ayında başlayan kişi için ve 2022 yılı baz alınarak hesaplanmıştır. Kişinin ileri aylarda girmesi durumunda daima “kümüle vergi matrahının %20’lik dilime geçmesi” durumu gözönüne alınarak hesaplanır.

 

Asgari Ücret dışı için Vergi/Damga istisnası

Kanun ile Asgari ücrete denk düşen kısma ait istisnalar herkese verilmiştir. Bu yüzden asgari ücret üzerindeki kişiler de bu istisna rakamından faydalanır. Bu yüzden yılbaşından beri çalışan yüksek ücretli kişilerde de asgari ücrete denk düşen istisna artışı aynen geçerlidir.

 

Gösterilen tablo VioMuhasebeci programı yeni sürümlerde geçerlidir.

 


Asgari Ücret 319 Vergi Kademesi Vergi İstisnası 2022 Net Ücret Net Ücret Tahakkuk ERP Vio