Vio’da SGK İşgöremezlik İletişim Çalışmaları Başladı

Haberler

Vio programları işgöremezlik kayıtlarını Web Servis yoluyla SGK’ya iletecek ve sonuçlarını gösterecek bir yapı hazırlığına girmiştir.

Vio’da SGK İşgöremezlik İletişim Çalışmaları Başladı

 

 

 

07.04.2022


 

SGK’nın İşgöremezlik işlemleri

          - Kişinin kendi istemi dışında işini yapamayacak duruma gelmesi

durumunda kullanılır.

 

Bu amaçla SGK’nın işgöremezlik sitesi vardır ve SGK işyeri kullanıcı ve şifre ile buradan

          - Sağlık sorunları nedeniyle işe gidememe

          - Veya çalışırken iş kazası sonucu geçici süreyle işe devam edememe

işlemleri yapılabilir.

Vio’da halen bu işlemler

          - Personel izin listesinde yıllık izin listesinde mazeret izni kısmında İstirahat ve Covid nedenleri ile sağlık nedeniyle işe gidememe belirtilmektedir

          - Personel Listesinde Personel Vizite listesi kısmında ise İş kazaları belirtilmektedir

 

SGK İşgöremezlik Web sitesinde yapılan işlemleri elektronik ortama taşımış ve “Vizite Web Servisi” adıyla devreye almıştır.

 

Vio programları yukarıda belirtilen işgöremezlik kayıtlarını Web Servis yoluyla SGK’ya iletecek ve sonuçlarını gösterecek bir yapı hazırlığına girmiştir.

Vio’da yukarıda belirtilen iki işlem ek olarak yeni bir “işgöremezlik listesi” adı altında ayrı bir listede de takip edilebilecektir. Bu listede İstirahat/covid izinleri ve Kaza bilgileri aynı anda görülebilecek ve istenenler SGK işgöremezlik sitesinde hiç ekran açmadan geri planda işlenecektir. Ek olarak SGK sitesinden alınması gereken bir sonuç varsa yine hiç ekran açmadan yapılacaktır.

 

Buna benzer şekilde Vio Personel Sisteminde Toplu işe giriş/çıkış SGK Web Servis işlemleri halen kullanılmaktadır. Bu işlemlerde de işe girişler ve çıkıilar toplu olarak listelenir ve toplu olarak Web servis yoluyla SGK’ya işlenir ve sonuç olarak işe giriş/çıkış pdf çıktıları alınabilir durumdadır. İşgöremezlik Web Servis işlemleri de benzer mantıkla çalışacaktır.

Vio SGK İşgöremezlik Web servis işlemleri Nisan/2022 içinde devreye girecektir.

 


Personel Sistemi Ücret Bordrosu İstirahat Vizite İş Kazası Web Servis Vio İşgöremezlik İşgöremezlik WS İşgöremezlik Web Servisi SGK İşgöremezlik