YENİ İŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİ

YENİ İŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİ

 

SGK 08.Nisan.2021’de yayınladığı bir bildirge ile KOD-29 diye bilinen işten çıkış nedenlerini detaylandırdı.

Eski 29 nolu işten çıkış nedeni kısaca

İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

şeklinde idi.

SGK 29 nolu işten çıkış kodunu iptal ederek aşağıdaki yeni kodları yayınladı (Kısa ifadeler kullanıldı)

42- İşçinin sözleşmeye uygun olmayan hareketler ile işvereni yanıltması

43- İşçinin işveren aleyhinde şeref ve haysiyete yönelik asılsız isnadlarda bulunması

44- İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması

45- işçinin işvereb aile üyelerine sataşması veya işyerine sarhoş gelmesi, uyuşturucu madde kullanması

46- İşçinin işverene olan doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması (Hırsızlık, Meslek sırlarını açıklamak ...)

47- İşçinin işyerinde yedi günden fazla hapisle cezalandırılması ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi

48- İşçinim işverenden izin almaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ayda toplam üç iş günü gelmemesi

49- İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi

50- İşçinin işini savsaması yüzünden iş güvenliğinin tehlikeye düşmesi

Yeni işten çıkış kodları Nisan tahakkuklarında gözönüne alınacaktır. Mart 2021 veya öncesinde 29 nolu kod kullanılabilecektir.

Anılan yeni maddeler ile çalışan işten çıkarılırsa çalışan kıdem tazminatı alamaz ve işsizlik ödeneğinden faydalanamaz.

 

Yenilenmiş tüm işten çıkış nedenleri aşağıdadır:

01- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
02- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
03- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
04- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
05- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
08- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
09- Malulen emeklilik nedeniyle
10- Ölüm
11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik
13- Kadın işçinin evlenmesi
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15- Toplu işçi çıkarma
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması
18- İşin sona ermesi
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)
21- Statü değişikliği
22- Diğer nedenler
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih
26- Disiplin Kurulu ile Fesih
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih 
29- --Kalktı-- işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı
30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
35- 6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler
36- OHAL / KHK ile işyerinin kapatılması
37- KHK ile grevden çıkarma
38- Doğum nedeniyle işten ayrılma
39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi nedeniyle çıkış
41- Re'sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler
42- İşçinin sözleşmeye uygun olmayan hareketler ile işvereni yanıltması
43- İşçinin işveren aleyhinde şeref ve haysiyete yönelik asılsız isnadlarda bulunması
44- İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması
45- işçinin işvereb aile üyelerine sataşması veya işyerine sarhoş gelmesi, uyuşturucu madde kullanması
46- İşçinin işverene olan doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması (Hırsızlık, Meslek sırlarını açıklamak ...)
47- İşçinin işyerinde yedi günden fazla hapisle cezalandırılması ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi
48- İşçinim işverenden izin almaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ayda toplam üç iş günü gelmemesi
49- İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi
50- İşçinin işini savsaması yüzünden iş güvenliğinin tehlikeye düşmesi

Vio Personel programı yeni işten çıkış nedenlerine uyarlanmıştır.
Bu amaçla Vio Personel sistemi 4.12.3.7.3 veya sonraki sürüm yüklenmelidir.