Ön Muhasebe Kar/Zarar Tablosu

Kar/Zarar tablosu Muhasebe’de hazırlanır. Ancak Muhasebeleşmenin kesinleşmesi ve Muhasebecinin Gelir tablosu için bazı yansıtma işlemlerini yapması nedeniyle genelde bir ay sonu itibariyle kar/zarar durumu genelde bir sonraki ayın 20’si civarında ancak belli olur.

Yöneticiler ise anlık durumu görmek ya da gidişatın ne yönde olduğunu anlamak isterler.

Vio Ticari programlarında var olan Finansal tablolara “Kar/Zarar Tablosu” eklendi. Bu tablo sayesinde Muhasebeleşme dahi yapmadan Ön Muhasebeden tahmini Kar/Zarar tablosu alınabilir.

 

 

Kar/Zarar tablosu temelde Satışlar, Gelirler, Giderler ve hepsinin değerlendirildiği Sonuç tablo kullanılır.

Satışlarda net Satış geliri yanısıra Maliyetler de gösterilerek Brüt kar verileri de gösterilir.

Sonuç tabloda olası tüm gelirler, iskonto ve maliyet gibi azaltıcı etkiler ile diğer hizmet gelir ve giderleri alınarak nihai Kar veya Zarara ulaşılır.

 

Tablolar Grup kodu (Stok ise stok grubu, Hizmet ise hizmet grubu) bazında gruplanır. Bu tablo klasik gruplamalar dışında özel gruplama ile elde edilecek ise “İstatistik grup” kavramı ile alternatif gruplama yapılabilir.

Satış açısından maliyetler için normalde maliyet hesabı yapılması gerekir. Ancak sadece gidişat görülmek isteniyorsa “Son Alım net fiyat” üzerinden olası maliyet ile karlılık analizi de yapılabilir.

 

Sonuç olarak bu tablo sayesinde anlık olarak işletmenin karlılık durumu gözlenebilir.

Bu tablo haricinde Vio Finansal tablolarında

  •  “Eldeki Varlıklar” ile eldeki Kasa/Banka nakit durumu, Satıcıya borçlar, Müşteriden açık hesap alacaklar, eldeki Çek/Senet durumu, Pos olarak olası tahsilatlar, Kredi kartı ile olası ödemeler gibi işletmenin kuşbakışı durumu izlenir
  • “Dönemsel işlemler” ile seçilen dönem itibariyle nakit/çek/senet/havale vs girdi ve çıktılar ile cari hesaplara kesilen fatura, alınan fatura vs gözlenir
  • “Nakit Akışı” ile eldeki nakit haricinde dönemler itibariyle olası gelecek/gidecek nakitlere dayanarak dönem sonlarındaki nakit durumu irdelenir

Vio tüm bu Finansal tablolar ile işletmenin anlık olarak denetlenmesini sağlar.