Netten Brüte hesaplama Formülü

Blog

2022 yılı için ücret bordrosunda netten -> brüte hesaplama işlemleri nasıl yapılır? Sorusu hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Netten Brüte hesaplama Formülü

 

 

 

Ocak 2022


Ücret Bordrosu Brütten Nete hesap yaparken Vergi kademeleri nedeniyle bir brüt ücretten her zaman aynı net çıkmaz.

Ücretlinin aylık vergi matrahları toplamı o ay sonu itibariyle kümüle vergi matrahını verir. Kümüle vergi matrahına bağlı olarak %15, %20, %27 gibi vergi kesintisi yapılabilir.

2022 itibariyle yıllık vergi matrahı 32.000 tl’yi aşınca %20 dilimine geçileceği için tahmini Temmuz 2022’den itibaren vergi kesintileri yüzde 20’ye ulaşacaktır.

Gerçi Normal kişilerde asgari ücrete kadar vergi kesintisi yapılmaz. Bahsedilen durum “asgari ücret üzerinde kalan” kısım için geçerlidir.

Vergi kademelendirmesi ve kişinin o an bulunduğu yıllık vergi kademesi nedeniyle ilerleyen aylarda net rakam daha da düşer.

 

Vergi kademelendirmesi nedeniyle netten brüte doğrudan bir formül verilemez. Sadece “Vergi kademesi şu olursa” diyerek olası bir değer verilebilir.

Netten brüte hesabın Vergi kademesi sabit değer olması koşulu ile aşağıdaki formüle göre hesaplanabilir.

OrantıPay = (Net - (VergiMuafSınır * VergiYüzde / 100) - (DamgaMuafSınır * DamgaYüzde / 100))

 

OrantıPayda = (1 - (SgkVeİşsizlikYüzde / 100) - (VergiYüzde / 100) + (SgkVeİşsizlikYüzde  * VergiYüzde / 10000) - (DamgaYüzde / 100)) 

 

Brüt = OrantıPay / OrantıPayda

 

Yukarıdaki formüllerde BES kesintisi gözönüne alınmamıştır.

BES kesintisi sonrası netten Brüte ulaşılmak istenirse OrantıPayda değeri aşağıdaki düzenlenmek kaydıyla aynı formül uygulanabilir.

OrantıPayda = (1 - (SgkVeİşsizlikYüzde / 100) - (VergiYüzde / 100) + (SgkVeİşsizlikYüzde  * VergiYüzde / 10000) - (DamgaYüzde / 100) – BesYüzde/100

 

OrantıPayda değerinden sadece BesOran (3/100 yani 0,03) düşmek yeterlidir.

 

 

Pratik Formül

 

VergiMuafSınır: 2022 için 4253,40

DamgaMuafSınır: 2022 için 5004

VergiYüzde: Normalde 15, kademe atlarsa 20 ...

DamgaYüzde: 0,759

SgkVeİşsizlikYüzde: Normal çalışan için 14+1: 15, Emekli için 7,5 (sadece sgdp)

değerlerini kabul ederek pratik formül verilebilir.

 

2022 itibariyle güncel rakamlar ile %15 vergi diliminde iken BES hariç net değerden brüte ulaşım formülleri

Normal çalışan için Brüt = (Net - 675,9904) / 0,71491

Emekli için Brüt = (Net -  675,9904) / 0,77866

olarak belirlenebilir.

 

2022 için Temmuz gibi dönemden sonra (%20'ye kademe atlama durumu)

Normal çalışan için Brüt = (Net - 888,6604) / 0,67241

Emekli için Brüt = (Net -  888,6604) / 0,73241

olarak belirlenebilir. (Bazı durumlarda daha erken %20’ye ulaşılabilir).


NettenBrüteHesap ÜcretBordrosuNettenBrüteHesap BrütHesapFormülü 2022NettenBrüte Brüthesaplama