2022 Asgari Ücret Hakkında

Blog

2022 yılı Asgari ücret bilgileri, Asgari ücret üzerinde alanlarda Vergi Muafiyeti, 2022 yılı Asgari ücret için AGİ Durumu, Kümüle Vergi Matrahı ve Özürlüler için Asgari Ücret başlıkları hakkında geniş bilgi bulabilirsiniz.

2022 Asgari Ücret Hakkında

 

 

 

Aralık 2021


2022 yılı Asgari ücret bilgileri

2022 yılı Asgari ücret için Aralık 2021 başı civarında açıklanan bilgiler sadece taslak durumda idi. Yasalaşması ile önemli ölçüde netlik kazandı.

Bilindiği gibi Asgari ücret brüt 5.004 TL olarak açıklanmış ve asgari ücrete kadar veri alınmayarak netinin 4.253,40 TL olması sağlanmıştı.

Taslak bildiride “Asgari ücret üzerinde alan kişiler için Vergi muafiyet durumu”, “Agi’nin devam edip etmeyeceği”, “Vergisiz matrahın Kümüle vergi matrahına eklenip eklenmeyeceği” tam olarak netleşmemişti. Vio Blog sitesinde Vio grubunun bu konudaki görüşleri daha önce belirtilmiş idi. Asgari ücrete ait düzenlemenin yasalaşma sonucu netleşen konular Vio görüşleri ile birebir örtüşmektedir.

 

Asgari ücret üzerinde alanlarda Vergi Muafiyeti

Asgari ücrerliden vergi ve damga alınmayacağı belirtilmiş id. Asgari ücret üzerinde alana kişilerinde de Asgari ücrete kadarlık muafiyet aynen devam edecektir.

Asgari ücretli kişide

Sgk ve işsizlik primi (% 14+1): 5.004 * 0,15 => 750,60

Vergi Matrahı: 5.004 – 750,60: 4.253,40 tl

Damga Matrahı: 5.004 tl’dir.

Bu bilgiye göre Asgari ücretin üzerinde ücret alan kişilerde her ay itibariyle

4.253,40 tl vergiden, 5.004 tl ise damgadan muaftır. Bu sınırlar 30 vergi günü için olduğu için hakedilen vergi gününe göre rakam sınırlanacaktır.

Örnek: 10 günlük çalışma için 4.253,40 X 10 / 30 => 1.417,80 tl vergiden muaf, 5.004 X 10 / 30 => 1.668 tl damgadan muaftır.

 

2022 yılı Asgari ücret için AGİ Durumu

AGİ matrahı zaten asgari ücrete kadar olabilirdi ve hesaplanan Agi “Kesilen gelir vergisini” aşamaz durumda idi.

Asgari ücrete kadar zaten vergi alınmayacağı, daha üst matraha bakılmayacağı ve zaten sıfır çıkan vergiyi de aşamayacağı için teknik olarak uygulanamaz duruma gelmiş idi. Yasal düzenleme ile Agi uygulaması 2022’den itibaren kaldırılmıştır.

Eskiden Bekar, Evli, Çocuklu kişiler için Agi dahil farklı ücretlendirme varken artık sosyal statü açısından farklı bir hakediş söz konusu değildir. Tüm asgari ücretliler aynı net ücreti alacaktır.

 

Kümüle Vergi Matrahı

Yeni yasal düzenleme ile “vergisiz matrah” kümüle vergi matrahına dahil edilmiştir. Bu durum şüphesizki hesaplamada zorluk yaratacaktır.

Yuvarlama farkı sorunu doğmaması için Vio Personel sisteminde son dönem dahil kümüle vergi bulunur, önceki dönem kümüle vergisi arasındaki fark bu döneme verilir.

Kümüle matrahın bir kısmının vergili bir kısmının ise vergisiz olması nedeniyle “kümüle vergisiz matrah” ayrıca tutulmaktadır. Vio Personel sistemi Tekil tahakkuk ekranında vergisiz bazı rakamlar tam gösterilmese de tahakkuklarda bu aradeğerler tutulmakta olup Personel tahakkuk raporlarında bu veriler raporlanabilir.

Vergisiz matrahın kümüle matraha dahil edilmesinin asıl nedeni daha hızlı şekilde %20 sınırına geçilmesidir.

Örnek: Brüt ücreti 7.000 tl olan bir çalışan için vergi matrahı 7.000 X (1 – 0,15) => 5,950 tl vergi matrahı elde edilir.

4.253,40 tl vergi dışı olup sadece 5.950 - 4.253,40 => 1.696,60 tl vergiye tabidir.

2022 için 32.000 tl’den sonrası %20 dilime girdiği için daha 6. Ayda 5.950 X 7 => 35,700 tl olacağı için vergiye esas olan kısım otomatik olarak %20 vergiye tabi olacaktır. Vergisiz kısım kümüle matraha dahil edilmeseydi 1,696,60 X 12 => 20.359,20 tl olup yıl sonunda bile %20 dilime geçilmeyecekti.

 

Özürlüler için Asgari Ücret

AGİ kalktığı için Bekar, Evli vs. ayrımı olmadan aynı net ücret alınacağı belirtilmiş idi.

Özürlüler gibi özel vergi indirimine tabi kişiler Asgari ücret alıyorsa vergi matrahının inmesi ya da inmemesi bir vergi muafiyeti getirmez.

Bu nedenle Asgari ücretli çalışanın sakatlık indirimi de fiilen işlevsiz kalmıştır.


2022AsgariÜcret 2022YılıAsgariÜcret AsgariÜcretAGİDurumu AsgariÜcretVergiDurumu