Alım e-İşlemde “tek üründe çoklu açıklama”

Alım e-İşlemde “tek üründe çoklu açıklama”

 

Vio programlarında Alım e-İşlem yoluyla gelen belgelerde “Değişken isimli” kayıt olanağı getirildi.

Stok/Hizmet tanımında “Ticari fişlerde ad değiştirilebilir” işaretli ise Gelen Alım e-işlem belgesi ‘Düzenleme Yap’ için Stok/Hizmet adı yanında “ad değişikliği olabileceği bilgisi gösterilir.

 

Birden çok bilgi aynı Stok/Hizmet koduna dönüşmesine rağmen ticari fişlerde bu stok/hizmetin adı yerine “Gelen e-işlem belgesinde karşı tarafın açıklaması” esas alınır.

Böylece ortak Stok/Hizmet ile yapılan işlemler detaylı şekilde takip edilebilir ama ortak tek kod kullanılır.

 

Bu olanak sadece e-işlemler ile sınırlı değildir.

Resimdeki örnek için Normal bir Ticari fiş için “003” hizmet kodu kullanıldığı zaman Hizmetin adı değiştirilebilir ve istenen bir ifade yazılabilir.

Bu durumda Hizmet raporlarında veya Fiş dökümlerinde anılan hareketlerde hizmetin adı “elle yazılan açıklama” olarak gözükür.

Hizmet için bahsedilen bu olanaklar Stoklar için de aynen geçerlidir.

‘Değişken adı’ işlemi genelde birbirine benzer, miktar olarak detayı takip edilmeyecek, Muhasebede aynı hesapta takip edilebilecek kavramlar için kullanılır.