VioSut Profesyonel

Süt sektöründe hemen her aşamada kullanılabilecek gelişmiş bir ticari settir.

Süt toplama, süt cinslerine göre ayrı ayrı takip edebilme, hem doğrudan müstahsilden hem de toplayıcı aracılığıyla yapılan alımları destekleme, müstahsil/toplayıcı/tanker için rota tanımlayabilme, süt alım postaları oluşturma, süt için genel fiyat dışında rotaya/bölgeye/toplayıcıya/müstahsile göre özel fiyat belirleyebilme, süt alım miktarlarını kademelere ayırıp her bir kademe için farklı fiyat uygulayabilme, süt muayene işlemleri, farklı uzunluklarda hesap dönemleri oluşturabilme ve hesap kesimi yapıp makbuz dökümü alabilme gibi pek çok ayrıntı bu sette mevcuttur.

Bu set, tüm ticari ve finansal fonksiyonlara sahip olup aynı zamanda bir üretim setidir ve genel muhasebe işlemlerini yapabilir. İsteğe bağlı olarak maliyet muhasebesi işlemleri de eklendiğinde maliyet muhasebesi hesaplamalarını gerçekleştirir ve muhasebe entegrasyonu yapabilir.

VioSut Profesyonel