Vio Market 2

Perakende satış sektörü için tasarlanan VioMar1 setiyle sunulan tüm niteliklere sahiptir. Ek olarak bu paket ile birlikte ön muhasebe verilerinin genel muhasebeye entegrasyonu yapılabilmektedir.

Kullanıcı, ihtiyaca göre ön muhasebeden bağımsız olarak yevmiye kaydı oluşturabilir ve muhasebe fişlerine göre beyanname düzenleme, defter basma yasal formlar oluşturma, mutabakat gibi işlemleri gerçekleştirebilir.

Vio Market 2