Vio Fidecilik

Fide yetiştiriciliği yapan işletmeler için geliştirilmiş ve şu anda piyasada bulunan en kapsamlı pakettir.

Violin setiyle getirilen tüm yetenek Her bir fidenin yılın haftalarına göre ekim zamanı ve yetiştirilme sürelerini programlar. Emir numarası bazında ekim, çimleme, seraya alma, ayrıştırma, sevkiyat, teslimat vb. tüm süreçleri ayrıntılı olarak takip eder. Siparişe dayalı ekim ve stoka Etiket ve barkod basımı yapabilir.

Vio Fidecilik