Üretim sektörü için çözümler

 • Formülüze standart Üretim
 • Renk, Beden gibi detaya göre Varyant’lı üretim
 • Hammadde’nin ürünlerdeki dönemsel ortalama kullanımı (Randıman analizi)
 • Gerçek Hammadde ve Mamüle dayanarak -Yarı Mamülsüz- Karma Üretim
 • Karma üretimde ortak hammadde ve ayrık ambalaja göre çoklu ürün girişi
 • Hammadde alımı, İade ürün ve Üretilene ait Kalite Kontrolü
 • Kalite kriterlerinin mal gruplarına göre ortak tanımı
 • Mal grubunun Müşteri bazında ayrı kalite kriter tanım ve kontrolu
 • Alım ve Üretimde otomatik Lot no oluşturulması
 • Üretimde tekil ürün bazında otomatik Seri no oluşturulması
 • Lot, Seri bazında izlenebilirlik
 • Dayanıksız mallarda garanti süre takibi
 • Fire yanısıra hammadde hurda takibi
 • Hammadde’nin ürün bazında ayrı fire ve hurda oranı
 • Gerçekleşen ortalama üretimlerin formüle göre sapma durumu
 • Ürünün dönemsel üretimindeki tüm malzemelere göre maliyet analizi
 • İşçilik ve Genel üretim giderlerini de ekleyerek üretim maliyet muhasebesi

Üretim İşletmeleri