Vio yazılımları Türkiye çapında farklı sektörlerden 350'den fazla orta ve büyük ölçekli firma tarafından güvenle kullanılmaktadır.

VIO Entegre Programı hemen her ölçekteki işletmede ihtiyaç duyulan bilgi giriş ve raporlama konusunda geliştirilen pratik çözümleri, kullanım rahatlığı, kullanıcıların yetki çerçevesinde hareket etmesi ve bu sayede hatasız işlem yapma olanakları ile bugün Türkiye çapında yüzlerce firma tarafından çok yüksek memnuniyet düzeyi ile kullanılmaktadır. 

VIO Entegre Programı, yazılım ekibimizin sektörde edindiği 30 yılı aşkın deneyimiyle hazırlanmış ve  tek kullanıcılı basit işletmelerden büyük çaplı üretim yapan fabrikalara kadar çeşitli ölçeklerdeki işletmelerin her türlü yazılım ihtiyacını tamamen karşılayacak düzeydedir.

Pratik ve kullanıcı dostu ürünlerimizle, bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde erişmenin ayrıcalığını yaşayın.

İleri Düzey Finansal ve Ticari Analizler yardımıyla, işletmenizin geleceğini planlamak artık çok daha kolay.

Vio Programları İçeriksel Bilgiler


Finansal

1. Cari Hesap Takibi
Satıcı ve Müşterilerin cari hesaplarına ait raporlar, analizler;

Aynı müşteri için farklı döviz hesapları ve alt hesaplar (Avans hesabı gibi);

Müşteriye özgü vadelendirme, vade dışında müşterinin ödeme gününe göre ayrıca takip (sadece Cuma günleri öder gibi);

Borç veya Alacakların yatay olarak yaşlandırılması.
2. Kasa, Banka, Çek/senet Takibi
Tahsilat, Ödeme, Banka Mevduat işlemleri , POS ile tahsil, İşletme Borç POS ödemeleri, Çek/Senet alındısı, Bankaya takasa verilen, Bankadan tahsil, Borç Çeki ve işlemleri.
3. Banka Kredi İşlemleri
Bankadan Kredi alınması, kredi taksitlerinin pratik girişi, muhasebeleşmede vade ay’ının ‘Kategori’ kavramı ile detaylandırılması, kredinin tek muavinde takibi, ama mizanda ödeme dönemlerine göre alt kırılımlı verilmesi.
4. Eldeki Varlıklar
Bu tablo kuşbakışı işletmenin genel olarak varlıklarının yeterli olup olmadığını gösterir. Eldeki ve Bankadaki nakit para, Çek/Senet Portföylerindeki varlıklar, cari hesaplara Borç/Alacakların tek tabloda irdelenmesi.
5. Dönemsel İşlemler Analizi
Günlük, Haftalık, iki tarih arası Kasa, Banka, Çek/Senet Portföyü, Müşteri Borç Alacak açısından yapılan işlemler özeti ve seçilen total bilginin detaylandırılması
6. Nakit Akışı
İleri vadeli tahmini borç/alacak’ların (Ay sonunda Personel, SSK, Vergi, Elektrik ödemesi vs) girilmesi;

Eldeki ve Bankadaki Nakit para, Çek/Senet, Açık hesap Borç/Alacak, Ödenecek Kredi, Gelecek POS Tahsilleri, İleri vadeli tahmini borç/alacaklar vs.nin Günlük, Haftalık, Aylık şekilde yatay olarak analiz yapan Nakit akış tablosu;

Seçilen işlem tipi ve dönem için detaylandırılmış hareketler;

Nakit akışında TL ve Dövizin ayrı olarak irdelenmesi, Gün, hafta vs sonlarında olası TL’ye çevrilmiş durum;

Vade yerine müşterinin gerçek ödeme tarihinin alınması;

Haftalık ödeme planına ait ön veriler
7. Konsolide Cari Hesap Takibi
Aynı firmaya bağlı çoklu Market, Akaryakıt istasyonu vs için ayrı fatura kesilse daima Merkez cari hesaba işlenmesi;

Tahsilatın merkezden yapılması;

Ticari raporlarda Şube veya Merkez açısından detaylı raporlama;

Riskin merkez açısından ortak takibi.
8. Çoklu Şube
Birden çok şubenin aynı veri tabanında takibi, şubeler arası stok transfer hareketleri ve Transfer siparişleri takibi; 

Raporlarda şube ayrımı ve şubelere göre analizler;

Kullanıcı yetkilendirmesi ile diğer şubelerin gösterilmemesi.


Stok - Envanter

1. Stok Kontrol
Stok devir, Transfer ve Stok Çıkışları;

Stok çıkış Masraf Analizi;

Fiili ve Maliyete esas envanterin ayrı ayrı alınması;

Muhasebeci mantığı ile Dönemsel ortalama maliyet hesabı;

İstenirse FIFO yöntemine göre maliyetlendirme;

Son stokların son alım fiyatı veya genel satış fiyatı açısından değerlendirilmesi.
2. Barkod İşlemleri
Stokların Barkod çoklu referansı;

Kod yerine Barkod vererek bilgi girişi;

Barkod etiket dizaynı, Barkod yazıcıdan etikete uygun çıktı;

Alım fişlerinde alınanların toplu olarak Barkod dökümü;

Depo miktarına göre toplu Barkod dökümü
3. Sayım İşlemleri
Depolardaki sayım bilgilerinin ayrı yerde girilmesi;

Farklı depoların farklı tarihte sayılması;

Aynı depoda dahi bazı stokların ayrı tarihte sayılması;

Sayım farklarının raporlanması;

İstenirse sayım eksik veya sayım fazlasının otomatik Stok fark fişi olarak oluşturulması;

Fark fişlerinin maliyetlendirilmesi ve muhasebeleştirilerek muhasebe stok envanterinin de ayarlanması;

Sayımlarda malzeme veya ürünü Lot nosu ile belirterek stok envanterinin lotlu gerçek miktara uyarlanması;

Malzeme veya ürün etiket barkodlarında lot varsa barkod okutarak hızlı sayım yapılması
4. Envanter Yönetimi
Stokların devir hızı - rafta kalma süresi;

Süre hesabının adatlandırma ile detaylı olarak kontrolü;

Rafta kalma süresinin olası maliyeti;

Stok tedarik süreleri ve ortalama Rafta kalma süresine göre Servis ile tavsiye kritik en az miktarın belirlenmesi.
5. Maliyet İşlemleri
Al-Sat ürünleri için alınanların dönemsel ortalama maliyet üzerinden değerlendirilmesi yapılır. Dönemsel ortalama nedeniyle irsaliye ile gelen mal hemen satılsa ve Alım faturası sonra tarihli dahi olsa maliyetler düzgün hesaplanır. 

İthalat gibi durumlarda Gümrük masrafları, Nakliyenin firmaca ödenmesi durumunda Nakliye giderleri maliyetlere dağıtılabilir. Fazlaca satış nedeniyle Satıcının verdiği Ciro primi ortalama maliyetden düşülebilir. Revize edilen maliyetlere göre karlılık daha uygun şekilde bulunur. 

Dönemsel ortalama hazısıra Hareketli AOM, FIFO yöntemlerine göre hesap yapılabilir.

Üretim işlemleri var ve ilgili modül alınmış ise İşçilik ve Genel Üretim giderleri de maliyetlere eklenerek gerçekçi maliyetler bulunur.
6. Hızlı Fiyat Değişikliği
Tek ekranda birden çok satış fiyatının tek ekrana alınması, yeni fiyat girilebilmesi, yeni fiyatın eski fiyata göre artışı, artış vererek yeni fiyatın tespiti.
7. Fiyatı Yakın Zamanda Değişenler
Fiyat değişiminde stokun hangi fiyatının hangi tarih saatlerde değiştiğinin tutulması, Belirli tarih saatler arasında değişenlerin raporlanması, Belirli tarih saat arasında değişenlerin barkod etiketinin çıkarılması.


Ticari

1. Alım / Satış
Sipariş, İrsaliye ve Faturalama ve Matbuu form tasarımları;

Siparişlere ait detaylı analizler;

Alım ve Satış anlaşmalarını kaydederek işlemlerde anlaşmalara uygun fiyatlandırma yapılması;

Kullanıcılara fiyat veya iskontonun kısıtlanması;

Hatalı faturaların tespiti, fiyat farkı çıkarılması.
2. İhracat / İthalat
İhracat için ödeme şekli, teslim şekli, satır bazında ihracat kap cinsi vs girerek ayrıca ürünlerin GTIP kodlarını tanıtarak GÇB'ye uygun çıktı elde edilmesi;

Net/Brüt kilo hesabı;

e-Fatura varsa Gümrük bakanlığına İhracat’ın e-Fatura olarak iletilmesi;

ihracat faturasından İntaç belgesine dönüşüm;

İntaç belgesinde VEDOP’dan GÇB no ile internetden sorgu ile intaç tarihinin ve o tarihdeki Merkez bankası kurunun belirlenmesi;

Muhasebeleşmenin yeni kurlara sahip intaç belgesi üzerinden yapılması.
3. Ticari İşlemler El Terminali Desteği
Depo Sayımı, Satın Alma, Sevkiyat kısımlarında El terminali ile yardımıyla işlem yapılması; gerekirse online, gerekirse offline çalışabilme özelliği.
4. Mutabakat
Dönem sonu mutabakatların çıkarılması;

Mutabakatların Word ortamında verilen şablona göre dökülmesi; Elektronik işlemler modülü varsa Çıktıların toplu e-Mail olarak gönderimi; Bakiye yanı sıra Ba-Bs için de mutabakat yapılması.
5. Gelir / Gider
Takibi Faturalarda detayda Stok yanı sıra Gelir/Gider girilmesi, Ek olarak Hizmet faturaları ile tek satırda fatura girişi, KDV, Stopaj ve Telefon faturalarındaki Özel iletişim gibi vergilerin tek satırda yatay olarak işlenebilmesi, Tanımlanabilir raporlar ile Gider Analizi
6. Kategorize Masraf Takibi
Masrafların bir kategoriye bağlanması ve kategori bazında Çapraz Analizlerin elde edilmesi (Örnek: Araç kategorisinde Plaka belirtmek, Araç Servis, Yakıt giderini Plaka ile birlikte kullanarak her plakanın Masraf şekline göre detayı, Her masrafın plakaya dağılımının alınması), Muhasebe’de Kategori kavramının aynen kullanılması, Mizanda Muavin hesap altında kategorinin detaylı olarak gösterilmesi (Örnek: Mizanda Araç Yakıt Gider Muavini altında Plaka şeklinde alt muavin varmış gibi raporlama)
7. Ticari Analizler
İrsaliye ile fiili, fatura ile maliyete esas analizlerin çok çeşitli analizler ile irdelenmesi (hangi mal en çok hangi bölgede satılıyor, müşterilerin aylık ciro sırası, ürünlerin aylar itibariyle karşılaştırmalı satışları gibi kullanıcı
tarafından tasarlanabilen sınırsız sayıda rapor), sipariş->irsaliye->fatura takibi.
8. Ticari Performans Analizleri
Hangi mal ne kadardır zamandır satılmıyor, hangi müşteri ne kadar zamandır mal almıyor, Stok ve Müşterilerin hareketsizlik sürelerine göre sıralanması.
9. Tedarikçi Analizi
Stokların hangi tedarikçilerden alınacağı pratik tanımları, tedarikçinin kalite belgesi, teslim zaman sapması, teslim miktar sapmasına göre puanlanması ISO 9001 veya ISO 16949 standartlarına uygun şekilde Tedarikçi Performans Analizinin çıkarılması.
10. Garanti Takibi
Dayanıksız ürünün lot bazında son kullanımının takibi;

Üretilenlerde üretim tarihine göre son kullanımın belirlenmesi; 

Hammaddelerde Alım anında lot bazında son kullanımın sorulması;

Stok+Lot için kalan sürenin özel durumlarda uzatılması (Kalite ölçümüne göre belirlenmiş
ise);

Son stoklarda Stok + Lot için kalan garanti süresinin verilmesi;

Kalan garanti süreli olarak rapor alınması;

Sevkiyat anında depodaki ürünün var olan lotları ve kalan sürenin gösterilmesi.
11. Teslimat Analizi
Alım veya satış Siparişlerinin miktarsal ve zamansal olarak ileri düzey analizi;

Bu işletmenin müşterilere teslimatı açısından kendi sorunlarının (miktar farkı, teslim tarih sapması...) raporlanması.
12. Paketleme Sarfları
Palet oluşturma, kutulama gibi ek ambalajlamanın sarflarının belirli aralarla çıkarılarak Paketleme sarf malzemelerinin stok durumunun ayarlanması.
13. Konum Statüsü
Konum statü mal tesliminde ara aşamaları takip ederek stok kontrolü kolaylaştıran bir işlemdir. (Dolum için malzeme gerekiyorsa önce ‘Planlanan’ statü ile fiş oluşur. Mal depodan çıkmamış olur ama depocu nereye hangi malı hazırlayacağını bilir. Depocu malı hazırlayınca statüyü ‘Mevki değişimi’ yapar. Bu durumda mal depodan çıkar ama Dolum hattına daha girmez. Dolum hattındaki kişi malı teslim alınca bu sefer statü ‘Gerçekleşti’ durumuna geçer. Bu durumda Dolum hattının malzeme miktarı da artar. Bu yapı Mal ilk gelince karantinaya alınınca, sevkiyat için ön hazırlık yapılınca vs benzer şekilde kullanılır.)
14. İzlenebilirlik
Ürünlerin lot numarası bazında üretimi, satışı ve arıza bildirimlerinin tutulması, üretim için hangi parti malzemeden kullanıldığının tespiti;

Alım ve Üretimde otomatik Lot No oluşturulması (Malzeme alımında fişi kaydederken otomatik olarak yıl, ay, gün, mal grubu bilgilerini içeren ardışık Lot oluştur, Üretim’de aksi belirtilmez ise otomatik daima ek küçük lot’dan harca...)
15. Satış Raporlarının Dövize Endeksli Sunumu
Ticari Alım/Satış raporlarının ilgili tarihteki döviz kuruna göre dövize endeksli olarak sunulması, olayların döviz açısından değerlendirilmesi, döviz kurlarının Merkez bankasından otomatik olarak çekilmesi, işletmeye özgü özel döviz kuru tanımlanması.
16. Fiyat Farklarının Alımlara ve Satışlara Yansıtılması
Dönem sonunda satıcıya kesilen fiyat farkı bedelinin o satıcıdan yapılan alımlara dağıtılması ve maliyetin düşürülmesi; 

Müşterinin dönem sonunda kesilen fiyat farkının dönem içindeki satışlara dağıtılması ve net satış cirosunun fiyat farkı yedirilmiş halde alınması;

Net alım maliyet ve net ciroya göre net karlılığın tespiti
17. Talep / Teklif İşlemleri
Departman iç talepleri;

Taleplerin değerlendirilerek onay veya reddi;

Taleplerin Teklife dönüşmesi (tedarikçilere göre), tekliflerin esnek değerlendirme ekranı (malın tedarikçileri kimdir, son birkaç aydır kimden hangi fiyata, hangi miktarda alındı...), Onay veya red nedenleri, tekliflerin
geçirdiği revizyonların takibi (önce 1000 Ad 3.00 TL’den, sonra 1200 Ad, 2.90 TL’den...);

Teklifte Stok yanı sıra Hizmet (Gelir/Gider) teklifi takibi;

Teklifin Siparişe dönüşümü;

Daha talep aşamasında iken talep stoklarının tedarikçileri ve tedarikçilerden en son ne zaman, ne kadar, hangi fiyata alım yapıldığının görülmesi, istenirse teklife dönüştürmeden doğrudan talepden Siparişe dönüşüm
18. El Terminali Soğuk Sipariş İşlemleri
El terminali veya tabletden müşteri siparişlerinin alınması;

Anlık uzaktan veya işletmeye varınca verilerin sisteme aktarılması.
19. Sevkiyat Dağıtım Planı
Sevk edilmesi gerekenlerin tek ekranda satırlarda stoklar, sütunlarda müşteriler olarak çapraz tablo ile siparişlerin değerlendirilmesi;

Eldeki Stok durumunda göre dağıtımın düzenlenmesi;

Dağıtıma göre İrsaliye veya İrsaliyeli faturaların toplu olarak hazırlanması
20. Plasiyer Masraf ve Karlılık Analizi
Masraf girişinde plasiyerin belirtilmesi, plasiyerin satılan ürünlerindeki karlılık ile plasiyer masrafı göz önüne alınarak gerçek karlılığının çıkarılması
21. Plasiyer Satış Analizleri
Plasiyerin dönem içindeki satışlarının tanımlanabilir raporlar ile detaylı şekilde raporlanması;

Plasiyer, Ürün, Zaman, Müşteri bilgilerinin total olarak harmanlanması sonucu istenen çapraz tabloların elde edilmesi (Son 1 haftada Plasiyer hangi ürün gruplarından en yüksek ciroyu yaptı, Hangi ürünler hangi müşteri tiplerine daha fazla satılıyor; En yüksek iadeler nerden, plasiyerin ürün grupları ve alt ürünlerinin yatay hafta toplamları şeklinde izlenmesi...)
22. e-Fatura İşlemleri
e-Faturaya tabi olan / olmayanın toplu olarak belirlenmesi ve Vergi no'ya göre toplu olarak işaretlenmesi;

e-Fatura sisteminden çıkanların işaretinin kaldırılması;

Fatura kesimi sırasında her şube bazında özel bir e-Fatura numaratörü tutulması;

Fatura keserken cari hesabın e-Fatura'ya tabi olup olmadığının belirtilmesi, tabi olma durumuna göre numaratörü otomatik değişmesi; 

e-Faturaya esas fiş kaydında matbu döküme izin verilmemesi; 

GİB Portalına doğrudan aktarım veya özel entegratör üzerinden aktarım; 

Gelen e-faturaların alınarak geçici yerde tutulması, geçici yerde vergi numarası ve stok/hizmet
adına göre bizim satıcımız ve stok/hizmet kodumuzun belirlenmesi (Aynı bilgi 2. kez gelince otomatik olarak kodlanır); 

Belirlenen alımın asıl ticari kısma işlenmesi, varsa alım irsaliyesi ile bağlanması.


Muhasebe

1. Muhasebeleşme Yapmadan Vergilere Ait Takip
İndirilecek KDV, Tahsil edilen KDV, Stopaj, ÖTV gibi vergilerin muhasebeleşme yapmadan raporlanması;

Aynı orana ait çoklu KDV’nin takibi.
2. Model Fiş İşlemleri
Birden çok model fişi sıralayarak model grup oluşturulması;

Model grup ile tek seferde istenen sırada çoklu mahsup oluşturulması.

Dönem sonu gelir tablosu çıkarılması için gerekli yansıtma işlemlerinin otomatik olarak yapılması;

Kebir altındaki tüm muavin bakiyelerinin tek bir karşılık hesabına aktarılması;

Şablon fiş oluşturarak sonuç bedelden orantılayarak fiş oluşturulması.
3. Muhasebe Ve Muhasebeleşme
Yapılan işlemlerin çok pratik şekilde muhasebeleştirilmesi, Her türlü Yasal Muhasebe işlemleri (Yevmiye, Kebir, Mizan, Muavin...), Ba/Bs formları, KDV, Muhtasar, Geçici Vergi beyannameleri.
4. Şubeli Tablo / Bilanço
Yasal gelir tablosu ve bilançonun doğrudan elde edilmesi;

Yeni özel tablo ve bilanço tanımı;

Gelir tablosu veya bilanço yansıtmalarının model fişler yardımıyla otomatik yapılması;

Mizanın tablo öncesi, bilanço öncesine göre ayrıca alınabilmesi.
5. Elektronik Defter
Muhasebeleşmenin e-Defter’e uygun şekilde yapılması;

Muhasebe verilerinin e-Defter’e uygun şekilde GİB Portal’a yüklenmesi. (Not:
GİB; Polen Yazılım’ı e-Defter uyumlu programlar listesine almıştır.)
6. e-Beyanname
Kdv, Kdv2, Muhtasar, Gelir Geçici, Kurumlar Geçici, Ba, Bs beyannamelerinin hazırlanması;

Beyanname eklerinin elle girişi;

Ön Muhasebe varsa bazı eklerin Ön Muhasebeden doğrudan alınması;

Beyannamenin e-Beyannameye uygun XML olarak elde edilmesi;

Beyanname XML'lerinin Vergi dairesi e-Beyanname programına yüklenmesi;

İstenirse e-Beyannameye uygun paketleme yapılması.


Üretim

1. Toplu Üretim
İstenirse tek ekranda üretilenler belirtilerek toplu Pratik üretim;

Üretim fişlerindeki harcama ve firelerin ele değiştirilmesi;

Manuel değişim olmadan hammadde/malzeme envanterde fark yaratan rakamların toplu 'Hammadde yedirme' yoluyla harcamaların toplu revize edilmesi
2. Üretim Randıman Analizi
Üretim formülleri ve fiili gerçeklemelere dayanarak hammaddelerin hangi ürün için aylar itibariyle ne kadar harcandığının karşılaştırmalı olarak gösterilmesi
3. Üretim Analizi
Üretilenlerin ve Harcananların tanımlanabilir raporlar ile analizi (Hangi ürün aylar itibariyle ne kadar üretildi, üretim yanısıra fireleri nedir, fire oranı en çok hangi ürünlerde yüksek...)
4. Üretim Maliyet Muhasebesi
Gerçekleşen üretimlerde alımlara göre hammadde maliyeti, işçilik ve genel üretim giderlerinin (Muhasebeden veya Hizmetlerden alarak) departmanlara dağıtımı;

Departmanlarda biriken bedellerin üretimlere dağıtımı (Kilo, özel katsayı vs);

Ürünlerin hammadde, işçilik, genel üretim giderinden ne kadar pay aldığının raporlanması;

Satış Karlılık raporlarında maliyetin ne kadarının hammadde, ne kadarının işçilik veya genel üretim giderinden kaynaklandığının irdelenmesi;

Üretim Maliyet Muhasebesine uygun Muhasebeleşme (150->710->711->151->152 geçişi, 721 ve 731'in 152'ye geçişi);

Muhasebe'de yansıtma işleminin otomatik olarak yapılması (730-731, 720-721).


İleri Düzey Üretim

1. Ürün Ağacı Revizyonu
Aynı ürünün formülasyonunda değişiklik yapılınca eski formülün ayrı revizyon numarası ile saklanması;

Aynı anda eski ve/veya yeni revizyon ile iş emri açılarak takip edilmesi;

Üretim gerçeklemelerinde (Harmanlama gibi) ilgili formül revizyonuna göre malzeme ve miktarların belirlenmesi
2. Operasyonel Malzeme Gereksinim Planı
Önem itibariyle Siparişler baz alınarak Paketlenmiş yağ, Dökme yağ, Malzeme/Hammadde gereksiniminin hesabı; Hesaplamada Eldeki Mal, Gelecek Mal (Hammadde ise Alım, Ürün ise İş Emri), Kritik Seviye'nin gözönüne alınması;

Sipariş yanısıra elle girilen miktarlar için de hesap yapılması;

Üretilecekler için doğrudan iş emri açılması;

Eksik Malzemeler için isteniyorsa tedarikçilere otomatik sipariş açılması, aksinde rapor olarak verilmesi
3. İş Emri
İş Emri başlatımında Malzeme deposuna hatta gönderileceklerin bildirilmesi;

Excel'den Ürün Ağacı yükleme;

İş emri açılması;

İş emirlerinin 'Refakat kartı' ve 'İş Merkezi işleri' şeklinde dökülmesi;

İş emri Refakat kartında her operasyon için Operasyon Barkodu baskısı;

İş Emri sayfa formatının (işletmede kullanılan boş formun) dizayn edilerek doldurulmuş şekli ise dökümünün alınması
4. Tezgah Analizi
Hangi işin hangi tezgâhlarda yapılacağının belirtilmesi;

Operasyon gerçekleme sırasında baş/son süre yanısıra işlemin yapıldığı tezgâh ve yapan personelin girilmesi;

Tezgâhlara bakım veya arıza nedeniyle duraksama verisinin girilmesi;

İstenirse Duraksama raporları ile tezgahın duraksama analizi, Operasyon Gerçekleme raporu ile tezgahın çalışma performansının ölçülmesi.
5. Operasyonel Üretim
İş emrine göre Operasyonların başlatılması;

Operasyon Yönetim paneli ile yapılacak işlerin izlenmesi;

Operasyonlara ait kısmi gerçeklemeler;

Operasyon gerçeklemelerine uygun üretim fişleri oluşması ve revize edilmesi;

Üretilenlerde otomatik Lot no oluşturulması;

Lot bazında üretilenler için Kalite ölçümlerinin yapılması
6. Üretim Kapasite ve Zaman Planı
Oluşan operasyon emirlerinin uygun tezgâhlara yerleştirilmesi;

Tezgâhın bakım veya arıza durumlarına göre ilgili zamanlarda kullanılmaması;

Tezgah max. Yükleme oranına göre günde belirli bir saatten daha fazla iş verilmesinin önlenmesi;

Raporlar ile tezgah doluluk oranlarının çıkarılması;

Toplu hesap yerine Ürün ağacındaki zamanlara bakarak operasyon tahmini süre hesabı ve operasyonlar için uygun tezgah tavsiyesi.


Kalite Kontrol Modülü

1. Kalite Kriterleri
Ürün bazında Üretim için sınırsız kalite kriteri girilmesi (Viskozite, Görüntü, Sıcağa dayanıklılık vs için istenen aralıklar); 
Hammadde/Malzeme için Alım durumunda ayrı kriter girilmesi
2. Ürün Analiz Formu
Ürünün sevkiyatı sırasında ürünler için belirtilen Lot numaralarına bağlı olarak otomatik olarak Ürün Analiz Formu (sertifikası) çıkarılması; Çıktının müşteriye önden mail ile gönderilmesi
3. Kalite Ek İşlemleri
Üretilende ıskartaya ayrılan stok ve ıskarta nedeninin belirtilmesi; Satış İadesinde malın iade nedeni, Alım İadesinde malın iade nedeni; PPM Analizi denen İade veya ıskarta nedenlerine göre çapraz analizler (Tezgâhlarda ıskarta nedenine göre yüzdeler, Stoklarda Alım veya Satış iade nedenine göre yüzdeler)
4. Seri / Lot Bazında Kalite Ölçümü
Ürün için Seri numarası varsa Seri bazında aksinde Lot no bazında kritere özgü toplu ölçüm yapılması; Ölçümlerin birden çok numune için yapılarak ortalamasının alınması ve ortalama olarak kabul/red/şartlı kabul durumunun belirlenmesi; Ölçümlerin uygun formlara yazdırılması. Envanterde bulunan eski lotlar için devir adımında önceden ölçülen ortalamanın girilmesi.


Bakım Planı Modülü

1. Sabit Kıymet (Demirbaş) Yönetimi
Demirbaşların tanımı; 

Alım sırasında aynı faturada Stok, Gider, Demirbaş girilebilmesi; 

Demirbaş devirlerine göre Aylık veya 3 Aylık Amortisman hesabı; 

Yapılan işlemlerin Muhasebeleştirilmesi; 

Çeşitli tanımlanabilir raporlar ile sonuçların raporlanması; 

Demirbaşı da kapsayan Sabit kıymetlere Amortismana tabi olmayanların da tanımı;

Sabit kıymetlerden makine olanların teknik özelliklerinin tanımı (Gücü, Boyutları, Kapladığı alan, Fabrikadaki konumu, markası, OEM kodu, Makine resmi...); Makinelerin varsa Ekipmanlarının tanımı; 

Ekipman için Sabit kıymet gibi teknik bilgilerin alınması.
2. Planlı Bakım Yapılması
Yaklaşan ve gecikmiş bakımların belirlenmesi, istenenlerin onaysız bakım emri olarak saklanması;

Onay sonrası bakımın devreye alınması;

Bakım emri formunun işletmeye özgü şekilde tasarlanması;

Bakım gerçeklemesinin belirtilerek emrin kapatılması;

Sabit kıymet planlı bakımların 52 haftalık tek ekranda hangi haftada yapılması gerektiği ama hangi haftada gerçekleştiği ya da atlandığının gözlenmesi.
3. Planlı Bakım Analizi Ve Arıza Analizi
Hangi sabit kıymetlere hangi dönemlerde bakım yapılacaktı, zamanında yapıldı mı;

Plansız olarak kaç defa bakım yapıldı, bunun kaç tanesi duruşlu idi;

Toplam duruş süresi nedir;

Bakımlarda sabit kıymat bazında ne kadar işçilik ne kadar malzeme maliyeti, ne kadar dış bakım maliyeti oluştu şeklinde tek tabloda analiz yapılması;

Planlı bakım için ABC analizi yapılması (Bakımın Yasal, şirket politikası, çevre açısından yapılması; Olmadığı takdirde çevreye, Mamul kalitesine, teslimata etkisi gibi ön tanımlar sayesinde bakım yapılmaz ise sonuçların belirtilmesi)
4. Planlı Bakım Bilgileri
Sabit kıymet ve Ekipmanları için ayrı Planlı bakım kuralları;

Bakımın ilk olarak yılın hangi haftasında yapılacağı, hangi periyotlarla (3 ayda bir gibi) devam edileceği;

Bakımın ne kadar sürdüğü (3 saat gibi); 

Bakımın içeride veya dış destek ile olduğu;

Varsa dış bakım firmasının belirtilmesi;

Bazı makineler için zaman değil sayaç bazlı bakımların yapılması (Dolum makinesi sayacının 10.000'in katlarına gelince bakımının yapılması gibi);

Bakımlarda kullanılacak ek malzemelerin belirtilmesi (3 aylık bakımda yağ kullanılır, 6 aylık bakımda yağ ve volan kayışı kullanılır gibi);

Makinelerin yanı sıra bilgisayar, ölçü aleti vs. gibi sabit kıymetler için de bakım planı uygulanması.
5. Plansız Bakımlar (Arıza, Kestirimci...)
(Arıza, Kestirimci, ve İyileştirici) Planlı bakım yanısıra Arıza nedeniyle, olası arıza öngörüsü ile (ilk açışta elektrik  kontaktöründen ses geliyor, ileride kısa devre olabilir) veya iyileştirme amacıyla (hafif vınlama sesi geliyor yağlama gerekebilir) bakım açılması; Arızalarda varsa duruşun belirtilmesi; Makine arıza durumunun resim olarak saklanması; Arıza durumunda onaysız derhal Bakım emri açılması; İstenirse Bakımcı’ya otomatik e-Mail gönderilerek hangi makinede hangi arıza çıktığının bildirilmesi.


Ücret Bordrosu Modülü

1. Personel Bilgileri Ve Tanımlanabilir Ek Sahalar
Personel yakınlarına ait ayrı tanım; Departman/Görev/Meslek/Yaka Durumu/Uzmanlık/Özel Grup/Masraf Merkezi/İş grubu vs açısından gruplamalar;

TC kimlik numaralarının kurallara uygunluk kontrolu, Numaranın başka personeller ile çakışma kontrolu, TC no'dan personel bazı bilgilerinin elde edilmesi; 

"Asgari ücretlidir" işareti ile ücret değiştirmeden personel ücretinin otomatik belirlenmesi, Tanımlanabilir özel gruplamalar (Eve gidiş servisi nedir, İşyeri yangın grubunda yer alır mı; Kasa tazminatı alır mı). Tanımlanabilir özel sahalar (İşletme ile ilk görüşme tarihi, Komşusunun telefonu, Referans veren kişi...).
2. Toplu Zam Ve Personel Statü Değişikliği
Personel verilerinin tek tabloda görerek düzenleyip kayıt yapılması;

Ücretlerin görerek ayarlanması;

Belirtilen kıstaslara dahip kişilere toplu zam yapılması. Ücret değişiklik nedeni; 

Departman/Görev/İş grubu/Uzmanlık vs değişiklik nedeni; 

Personel kaydında statüyü ilgilendiren değişiklik varsa nedenin mutlaka alınması; Değişikliklerin tarihsel olarak saklanıp statü değişim tarihçesi olarak gösterilmesi.
3. İşe Giriş / Çıkış
İşe giriş/çıkışların tarihçe olarak saklanması; Personelin yeniden işe girmesi durumunda aynı personel kodu ile devam edilmesi; 
İşe giriş ile kıdeme esas tarihin ayrı olarak alınması;

İşten çıkışta SGK nedeni seçerek ihbar ve kıdeme esas durumunun belirlenmesi; İşe giriş/çıkışın internet sayfasından yasal süreler gözönüne alarak doğrudan yapılması, SGK’dan PDF olarak belgenin alınması;

Toplu işe alma durumunda toplu SGK işe giriş işlemi;

İşe girişte Sözleşme, Karakol-Jandarma Kimlik Bildirimi, Çalışma belgesi vs döktürülmesi; işten çıkışta ibraname, ilişik kesme belgesi vs. düzenlenmesi.
4. Tahakkuk İşlemleri
Aylık Ödeme, Fazla mesai ve Yan ödemeler ile Kesintilerin kullanıcı tarafından düzenlenebilmesi; Ödemelerin departman, görev, özel ayrım vs açısından uygulanma durumu, Ay içinde birden çok tahakkuk yapılması; işten çıkışın ay sonu beklemeden yeni tahakkuk ile kapatılması;

Personele uymayan ödeme sahalarının tahakkukda gelmemesi;

Tekil tahakkuk ile her ödeme saha ve ara değerlerin tek tek irdelenmesi;

Gerekli ise İlave AGİ bulunması;

Netten Brüte tahakkukda Özürlü gibi ek indirimlerin nete eklenmesi;

Bireysel Emeklilik işlemleri;

SGK Borcu varsa 5510 prim muafiyetlerinin otomatik kaldırılması;

Toplu Zarf dökümü;

Tahakkuk toplu Mail işlemi;

Önceki aylara tahakkuk olarak dönülebilmesi,

Bireysel Emeklilik (BES) tanımlarına uygun kesintilerin yapılması, BES firmalarına ait kesintilerin izlenmesi
5. Puantaj ve PDKS İşlemleri
Şube tahakkuk puantaj verileri için boş dosya hazırlanması; Dolu puantaj dosyasından toplu tahakkuk; PDKS Sistemlerinden veri alınarak otomatik tahakkuk; SGK eksik günü vererek doğrudan aylık ödeme günlerinin tespiti; Tahakkukda izin günü verilirse izin tarihlerinin alınması;
6. Yasal Raporlar
Aylık Prim ve Hizmet belgesinin kanunlar uygun şekilde alınması, İnternete yüklenmesi; Toplu Sözleşme farklarının SGK’ya bildirimi; İş-Kur Aylık işgücü Formu oluşturulması; İş-Kur Çalışanlar kontrol raporu; Personel yasal izin defteri, izin hakediş, kullanım ve yıllık kalanın toplam olarak gözlenmesi; İşyeri toplu Kıdem ve İhbar yükü hesabı.
7. İcra / Nafaka / Borç Takibi
Yasal icra ve Nafakaların hangi dosyalara dayandığı, nasıl kesileceği bilgileri; İşyerinden verilen borcun nasıl kesileceğinin belirtilmesi; Tahakkuklarda bu borçlanmalara uygun kesintiler; İcra/Nafaka kayıtlarından icra dairelerine bildirilecek kesinti listesinin elde edilmesi.
8. Muhasebeleşme
Departman, Masraf Merkezi vs bazında Muhasebeleşme tanımı; İstenirse Personel bazında Muhasebeleşme; Muhasebeleşmede Asgari ücret ve üzeri için ayrımlara dikkat edilmesi.
9. Diğer Raporlar
Maaş ödemelerinin Banka formatına uygun dosyalar alınarak toplu hava/eft yapılması; Departman,işyeri vs bazında icmal alınması; Tahakkuk verilerinin personel, departman vs çeşitli gruplamalar ile yatay Bordro şeklinde alınması; raporda dipte icmale esas bilgilerin gösterilmesi; Tahakkuk sonuçlarının aylar itibariyle karşılaştırılması.


İnsan Kaynakları, İş Güvenliği Modülü

1. Organizasyon Şeması
Organizasyon şemasının oluşturulması; Personel tanımında bağlı olunan yerin gözlenmesi; Şema dökümünün tek tek personel veya personel sayıları ile verilmesi.
2. Eğitim İşlemleri
Eğitim için kurs planı yapılması; Kurs için Firma, Eğitim yeri, Neden düzenlendiği, Sertifika verilip verilmeyeceği vs ayrımların verilmesi; Kurs sonucunda istenirse Sertifika verilmesi; Personel tanımında eğitim durumunun izlenmesi.
3. Sertifika İşlemleri
Dışarıdan alınan sertifikaların işlenmesi; eğitim işlemlerindeki sertifikaların işleme alınması; personel tanımında sertifikaların izlenmesi
4. Personel Yeterlilik
Personelin var olan işler açısından yeterlilik puanlaması; iş merkezleri açısından puana uygun personel sayısının gözlenmesi; işyerinin genel yeterliliği.
5. Disiplin İşlemleri
Personele ait disiplin tutanaklarının takibi; Yapılan işlemin tamamının tek formda verilmesi; Disiplin kurulu üyeleri, lay, savunma, sonuç gibi detayların alınması; Personel tanımında disiplin bilgilerinin izlenmesi
6. İş Güvenlik İşlemleri
Yasal, Kalite gereği ya da işletme isteğine uygun şekilde iş güvenlik kuralı oluşturulması; Kurala uyan kişi kriterlerinin belirtilmesi; Kurala göre nelerin yapılacağının belirtilmesi (3 ayda bir bir çift eldiveni yılda bir gözlük verilir...); İş güvenlik kuralına göre teslim edilmesi gerekenler ile teslim yapılanlar arasında fark varsa gösterilmesi


İçeriksel Farklılıklar